Deju kolektīvu sadancis “Ceļā uz Dziesmu svētkiem”

Kultūra

Ilūkstes estrāde

19:00

03.06.2023

Kultūras, tūrisma, sporta un atpūtas pasākums bērniem