Borbolas Marcinkevičas lakatiņu izstāde

Galvas lakatiņu krāsu un rakstu daudzveidība

Līksnas pagasta kultūras nams

S. Giptere t. 26065446 sintija.giptere@liksna.lv

18.04.2022 - 20.05.2022

Jeļenas Ondzules mākslas darbu izstāde “Dvēseles mūzika”