Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkurss un tērpu skate “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”

Izglītība

Rīga, Ziemeļblāzma

S. Mieze (VISC), I.Zuģicka

11:00 - 16:00

03.06.2023

Bērnu vasaras nodarbinātība "Lasām un darbojamies kopā!" 1. nodarbība