Augšdaugavas novada skolēnu sporta spēles basketbols zēniem C grupai

Sports

Špoģu vidusskola

09:30

31.01.2023

Augšdaugavas novada skolēnu sporta spēles “Tautas bumba” zēniem D grupai