Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

A.Rasčevskis I.Simanoviča

14:00

09.01.2023

Finanšu komitejas sēde