Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sēde

Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sēde 2023.gada 25.augustā plkst. 10.00.

Darba kartība

10:00

25.08.2023

Rudens tirdziņš Dvietē