Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Attālināti (ZOOM)

09:00

14.07.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde