Atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

09:00

09.08.2023

Pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde