Atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

09:00

15.11.2023

Dzīvokļa jautājumu komisijas sēde