“Aicinājums tiem, kuri dzeju mīl un raksta!” dzejas dienai veltīts pasākums

Kultūra

Medumu pagasta bilbiotēka

14:00

15.09.2023

Tēva diena Medumu parkā