Administratīvā komisija

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

14:00

25.10.2023

Novada pašvaldības domes sēde