Zinību diena Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā

Ilūkste

1.septembrī skolēnus un bērnus sagaidīja arī interešu izglītības iestādes "Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs  " pedagogi..

Stāstījām - kādi interešu pulciņi darbosies šajā mācību gadā, aicinājām pierakstīties pulciņos. Darbojās kafejnīca un piepūšamās atrakcijas. 
Īpaša uzmanība tika veltīta pirmklasniekiem, kur ar LSK un Augšdaugavas pašvaldības atbalstu tika sarūpētas nelielas dāvaniņas un saldumi.
Jau pirmajā dienā vecāki pulciņos pierakstīja 68 bērnus!
Paldies visiem, kuri izmantoja šo dienu , lai iepazītos ar interešu izglītības pulciņiem! Bērnu brīvais laiks un tā jēdzīga tā izmantošana ir mūsu visu rokās!
Lai jauks Jaunais mācību gads!

Palīdzēsim mazajiem draugiem kopā