Zīmējumu konkurss “Šķiro atkritumus pareizi”

AKTUĀLI

Aicinām visus Augšdaugavas novada jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem piedalīties radošajā zīmējumu konkursā! Šī ir lieliska iespēja izpausties mākslinieciski un veicināt izpratni par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu.

Mērķis:

Veicināt izpratni par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu, izmantojot mākslas izteiksmes līdzekļus;

Radīt oriģinālu zīmējumu, kas radošā un vizuāli pievilcīgā veidā attēlo atkritumu šķirošanas būtību un tās pozitīvo ietekmi uz vidi;

Aktualizēt atkritumu šķirošanu Līksnas pagastā un iedvesmot vietējos iedzīvotājus rīkoties videi draudzīgāk.

Laiks un vieta:

Konkursa darbu iesniegšana: 17. jūnijs - 19. jūlijs

Konkursa darbu vērtēšana: 22. jūlijs - 25. jūlijs

Rezultātu izsludināšana: 26. jūlijs

Dalībnieki:

Konkursā var piedalīties Augšdaugavas novada jaunieši individuāli;

Vecuma grupa: 13-25 gadi;

Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā 1 darbu;

Dalībnieki iesniedz tikai savus autordarbus. Pieteikuma formā jāapstiprina, ka zīmējuma ideja pieder dalībniekam.

Kas jāzina:

Labākais zīmējums tiks realizēts kā ārtelpas sienas zīmējums uz sienas Jaunatnes ielā 20A, Līksnā! Tas ilgtermiņā atgādinās par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu un iedvesmos vietējos iedzīvotājus šķirot atkritumus videi draudzīgāk.

Piedalies konkursā un parādi savu radošumu, vienlaikus palīdzot veicināt videi draudzīgu domāšanu mūsu sabiedrībā!

Lai piedalītos, sūti savu pieteikumu un zīmējumu uz e-pastu laura.grigorjeva@augsdaugavasnovads.lv līdz 19. jūlijam.

Vairāk informācijas par konkursu un pieteikuma formu pa tālr. 25275592 (Laura)

Veiksmi visiem dalībniekiem!

Ilūkstē norisinājās vasaras nometne "Ziņkārīgā vārna"