Zemgales vidusskolas 9. klase iepazina Saeimu

Demenes pagasts

Skolu programma „Iepazīsti Saeimu” ir pielāgota virtuālajai videi, paplašinot parlamenta piedāvājumu skolu jauniešiem – klātienē vai attālināti tiešsaistē iepazīties ar parlamenta darbu.

Tās mērķis ir ieinteresēt jauniešus par politiskajiem procesiem Latvijā, izglītot par Saeimu un tās struktūru, likumdošanu, deputātu darbu, demokrātiju un sabiedrības līdzdalību.

Šī gada 30.martā, piedaloties lekcijā “Iepazīsti Saeimu”, Zemgales vidusskolas 9.klases izglītojamiem bija lieliska iespēja iepazīt Saeimu un tās darbu tuvāk. Lekciju Zoom platformā vadīja Saeimas sabiedrisko attiecību pārstāvis Jānis.

Lekcijā skolēni nostiprināja zināšanas par Latvijas Republikas Saeimu.

Lekcijas laikā bija iespēja uzzināt, kā jaunieši var iesaistīties Saeimas darbā: piedalīties vēlēšanās (no 18 gadu vecuma), kandidēt vēlēšanās (no 21 gada vecuma), apmeklēt tikšanos ar deputātiem, sociālajos tīklos sekot līdzi Saeimas darbam, piedalīties Saeimas vadītajos pasākumos (Jauniešu Saeima, Ēnu diena, Atvērto durvju diena u.c.).

Lekcijas noslēgumā bija iespēja iejusties deputātu lomā, balsojot par likumprojektu, konkrētu jautājumu (Par, Pret, Atturas) un par to kopīgi diskutēt. Tas deva iespēju saprast, ka uz jautājumu var skatīties no dažādiem skatupunktiem un ir grūti pieņemt vienu atbildi kā pareizo.

Skolēni un skolotāja ir pateicīgi par šo patieso, iedvesmojošo un informācijas bagāto lekciju!

Santa Kulakova, 9. klases audzinātāja

Baltā galdauta svētki Bebrenē