Višķos satikās bijušie pansionāta iemītnieki

AKTUĀLI

13. jūnijā Višķu Dienas aprūpes centrā notika neparasts salidojums – satikās Augšdaugavas novada un Daugavpils Sociālo dienestu vadītājas, Dienas centru vadītāji un deinstitucionalizācijas (DI) projektā iesaistītās personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras, pateicoties projektam, ir pametušas pansionātu sienas un mācās dzīvot pastāvīgi.

Dienas centra vadītāja Svetlana Miglāne atzīst, ka pirms desmit gadiem, kad tika uzsākts DI projekts, daudzi tam neticēja, tomēr riskēja un metās šajā darbā. Tolaik Svetlana uzņēmās vadīt “Pusceļa māju” Valsts sociālās aprūpes centra filiālē „Kalupe”, kas personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina īslaicīgus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un ir pārejas un adaptācijas posms tiem cilvēkiem, kuri uzturas specializētajos sociālās aprūpes centros. Pansionāta iemītnieki, kas tika iesaistīti DI projektā, vēlāk kļuva par Višķu dienas centra klientiem, daudzi uzsākuši pastāvīgas dzīves gaitas, citi dzīvo grupu dzīvokļos un tur apgūst dzīvei nepieciešamās iemaņas, daži pašlaik ir Daugavpils Sociālā dienesta klienti. Svetlana Miglāne teic, ka jūnijs ir izlaidumu laiks, tāpēc nolēmuši ko līdzīgu sarīkot arī saviem klientiem. “Esmu ar viņiem strādājusi vairāk nekā 25 gadus, esmu viņu uzticības persona. Man radās vēlme viņus visus sapulcināt atkal kopā, lai šie cilvēki var satikties, parunāties, apmainīties kontaktiem. Viņiem ir nepieciešama komunikācija. Viņiem tā ir motivācija sapucēties, nopirkt jaunu tērpu, uztaisīt frizūru, pat lieku reizi nomazgāties,” saka Svetlana. Višķu dienas centra klienti ar lielu interesi gatavojās šim pasākumam, uzkopa un pušķoja telpas, sakopa apkārtni, gatavoja skaistus suvenīrus. Svetlana uzsver, ka pasākumu gatavojuši pašu spēkiem, neizlietojot budžeta līdzekļus, katrs no sava dārza nesis kādus zaļumus, ogas, zemnieks Aigars Kuklis ziedojis dienas centram dārzeņus. Grupu dzīvokļu darbinieki palīdzēja saviem klientiem sapucēties.      

Tā ir iespēja arī tikties ar pilsētas kolēģiem, dalīties pieredzē. Uz tikšanos atbrauca Daugavpils Sociālā dienesta vadītāja Marina Gerasimova un Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Olga Dalecka, Ilūkstes dienas aprūpes centra “Fēnikss” vadītājs Andris Kuzņecovs. Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova atzīst, ka uz dienas centru allaž brauc ar prieku, jo te var smelties spēku pašiem darbiniekiem. “Ienākot šeit, ir tāda gaisotne, ko radāt jūs, mani kolēģi. Te ir daudz ko redzēt un mācīties. Ir svarīgi, ka mēs viens otru nepametam un saprotam, kas ir darbs ar mērķgrupu, kas mums dāvā siltumu, bet mums tas jāatdod atpakaļ.”  A. Jegorova aicināja dienas centra klientus ieklausīties centra darbiniekos un mācīties citam no cita.   

Tikšanās laikā klienti veidoja krāšņus taureņus, arī sociālie darbinieki tika iesaistīti rokdarbu nodarbībā. Turpinājumā visi devās uz Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcu, kur ērģelniece Marta Bicāne dāvāja visiem jauku ekskursiju un stāstījumu par Višķu pagasta un dievnama vēsturi. Noslēgumā visus gaidīja pusdienas.

Dienas centra vadītāja Svetlana Miglāne atzīst, ka šādi saliedēšanas pasākumi klientiem ir ļoti nepieciešami, jo motivē viņus saņemties, darboties un rada satikšanās prieku.

Teksts, foto: Inese Minova

Aicinājums amatniekiem un mājražotājiem