Vēsturisko deju meistarklase Kultūras centrā “Vārpa”

AKTUĀLI

Posternakas deju skola 5. novembrī 17.00 – 21.00 aicina visus dejot gribētājus uz vēsturisko deju vakaru.

Programmā:
- vēsturisko deju pamatsoļu apgūšana;
- mūzika, dejas;
- sarunas, cienasts.

Var nākt ar saviem groziņiem.

Ieeja pasākumā bezmaksas

Subates kultūras pasākumi novembrī