Vasara – laiks atpūtai un arī naudas pelnīšanai

AKTUĀLI

Trīs vasaras mēneši ir iespēja ne tikai atpūsties no mācībām skolā, bet arī nedaudz pastrādāt un nopelnīt sev naudu dažādu ieceru īstenošanai, tā uzskata jaunieši, kas iesaistījušies Augšdaugavas novada pašvaldības un Nodarbinātības aģentūras organizētajās vasaras nodarbinātības programmās.

Līksnas pagasta jaunieši Amanda Semjonova un Ritvars Kursišs jūlijā iesaistījušies sava dzimtā ciemata uzkopšanas darbos. Abi atzīst, ka pie darbiem ir radināti no mazotnes. Amanda ikdienā palīdz vecākiem gan dārzus ravēt, gan malku sanest un gatavot maltīti. Savukārt Ritvars ir liels palīgs saviem vecākiem zemnieku saimniecībā, kur jaunietis pats pie traktora stūres prot darīt daudzus lauku darbus – pļauj zāli un vālo sienu. Puisis atzīst, ka darba diena viņam sanāk krietni vien garāka, jo pēc darba pagastā dodas palīdzēt vecākiem saimniecībā, taču viņš nesūdzas, jo ar visu tiekot galā.  

Abi jaunieši šovasar absolvēja Vaboles pamatskolas 9. klasi, kur aktīvi iesaistījās skolas ikdienā – Amanda ir gaidu kustības dalībniece, bet Ritvars aizraujas ar postu. Amanda vasaras darbos iesaistījusies pirmo reizi, jo vēlas nopelnīt naudu turpmākajām mācībām. Jauniete iecerējusi apgūt pavāres vai konditores arodu. Savukārt Ritvars šādu darba pieredzi guvis jau pērn un labprāt pieteicies arī šogad. Puisis plāno stāties “Latgales Industriālā tehnikuma” Višķu filiālē un apgūt mehanizatora arodu, lai iemācītos arī remontēt lauku tehniku. Ritvars teic, ka vasaras darbs ļauj ne tikai nopelnīt, bet arī gūt jaunu pieredzi, iepazīties ar cilvēkiem, mācīties komunicēt un pierast pie darba slodzes.   

Līksnas pagasta sociālā darbiniece Elvīra Vorošena ierāda jauniešiem darbu. Pirmie jaunieši jau strādāja jūnijā, palīdzēja uzkopt Līksnas ciematu Līgo svētkiem, pļāva zāli, laistīja apstādījumus, krāsoja solus. “Jūlijā visās trijās pagasta kapsētās ir kapusvētki, pieaugušie pļauj zāli, kas ir jāsagrābj un jāizved. Arī pie parka sakopšanas ir jāpastrādā,” teic Elvīra. “Ar tiem, kas nāk jau otru gadu, ir pavisam viegli, jaunieši zina, ko no viņiem gaida. Ļoti labi, ka ir tāda programma, tas atvieglo vasarā darbus, jo pie sakopšanas ir daudz jāstrādā, vajadzīgas darba rokas.”   

Ilūkstes apvienības pārvaldē jūlijā nodarbināti jaunieši Raivis Vaivods-Šulte un Sabīne Vansoviča, viņu darba teritorija ir Pilskalnes pagasts. Raivis atzīst, ka iesaistījies programmā, lai nopelnītu naudiņu, turklāt vasaras darbu viņš uztver kā sportu un iespēju pastrādāt svaigā gaisā. Savukārt Sabīne jau pērn ieplānoja, ka šovasar noteikti strādās, viņu uz to pamudinājusi pašas draugu pozitīvā darba pieredze. “Šogad es trāpīju “Pilskalnes Siguldiņā” nevis Ilūkstē. Šeit ir cita atmosfēra nekā pilsētā, vairāk esi mežā, dabā. Ilūkstē ir pilsētas, ielas,” teic jauniete.  

Jaunatnes lietu daļas vadītāja Olesja Ņikitina stāsta, ka vasarā jaunieši var strādāt dažādus darbus un apgūt daudzveidīgas darba iemaņas un prasmes. “Paralēli tiek īstenotas divas programmas – pašvaldības nodarbinātības programma, kuras ietvaros mēs uzrunājam savus uzņēmējus un viņi pieņem darbā jauniešus, kā arī Nodarbinātības Valsts aģentūras programma, kur lielākoties bērni strādā pagastu pārvaldēs, iestādēs un pilda dažādus uzdevumus. Tā kā vasarā viss zied un plaukst, lielākoties darbi saistīti ar teritoriju labiekārtošanu, augu stādīšanu, laistīšanu un ravēšanu. Vairumam mūsu uzņēmēju ir zemnieku saimniecības, viesu mājas un atpūtas bāzes, kur labiekārtošanas darbi pašlaik ir svarīgākie. Arī pagastu pārvaldes piesaista jauniešus labiekārtošanai un citiem darbiem, piemēram, telpu kārtošanai skolās vai bibliotēkās, darbam arhīvos.”

Pašvaldības vasaras nodarbinātības programma domāta jauniešiem no 14 līdz 19 gadiem, bet NVA programmas ietvaros darbs tiek piedāvāts no 15 – 20 gadiem. Jauniešiem kopumā tika piedāvātas 176 vietas dažādos novada uzņēmumos. NVA programmas ietvaros papildus ir iegūtas 150 darba vietas. Jaunieši aktīvi pieteicās vasaras darbiem, kopumā tika saņemti 340 pieteikumi un gandrīz visiem tika nodrošināts darbs.

Darba devēju vidū ir novada uzņēmumi, zemnieku saimniecības, pagastu apvienības piedāvā skolēniem strādāt dažādos tūrisma objektos, veikt labiekārtošanas darbus pagasta teritorijās, programmu atbalsta komunālie dienesti, medicīnas iestādes u.c. Uzņēmumu vidū ir tie, kuri jau vairākus gadus atbalsta programmu un sniedz iespēju jauniešiem strādāt: SIA Antaris, Z/S Ziediņi, SIA Naujenes pakalpojumu serviss, SIA Krizantēmas, SIA Svente MGN.

“Šīs programmas ietvaros mums ir dažādi izaicinājumi, tostarp arī pēkšņi atteikumi, dažreiz pamatoti vai mazāk pamatoti. Jauniešiem mainās plāni un gadās, ka pēdējā brīdī var atteikt. Bet tā kā mums ir liels reģistrs ar pieteikumiem, mēs uzreiz varam atrast un pamainīt jaunieti ar kādu citu,” stāsta Olesja Nikitina. Viņa mudina bērnu vecākus ar savām atvasēm šos jautājumus nopietni izrunāt, jo tās tomēr ir darba saistības, pret ko jāizturas nopietni, tāpēc jāmāca bērniem būt atbildīgiem.

Jūnijā vasaras darbos tika nodarbināti 38 novada bērni pie uzņēmējiem un 56 jaunieši NVA programmā. Visvairāk jauniešu strādā tieši jūlijā, jo visi skolas eksāmeni jau ir aiz muguras un var droši ļauties naudas pelnīšanai.

Teksts, foto: Inese Minova, Māra Multiņa

Mākslinieku tikšanās Vecsalienas muižas pilī