Valsts simtgadei veltīts pasākums “.. manas Dzimtenes skaņas…”

AKTUĀLI

Kas ir tā zeme, kuru labi zinām?
Kur plaši lauki, meži, debess zila, zila!
Kur ģimene un visi labie draugi!
Tā mūsu Latvija, to visi ļoti mīlam!

Ar šīm skaistajām Vinetas Vītolas dzejas rindām 16. novembrī Naujenes Mūzikas un mākslas skolā notika pasākums, veltīts Latvijas Valsts simtgadei “.. manas Dzimtenes skaņas…”.  Pasākumā piedalījās klavieru klases audzēkņi, pedagogi (Valentīna Bagirjane un Margarita Livanoviča) un vokālais ansamblis (vadītāja Svetlana Kļavinska). Koncerta programmā skanēja latviešu komponistu skaņdarbi un latviešu tautasdziesmas. Pasākuma izskaņā skatītāji un koncerta dalībnieki vienojās kopējā domā, ka nekur nav tik labi kā dzimtenē. Koncerta organizatori izsaka pateicību visiem par ieguldīto darbu.

Informatīva sēde par novada ezeru apsaimniekošanas plānu