Vaboles vidusskolā darbu uzsāka Sporta skolas volejbola treniņu grupa

AKTUĀLI

Serve, piespēle, sets, bloks, auts, uzbrukums, starplaiks, iesildīšanās, kapteinis, treneris – šie un daudzi citi termini ja ne tagad, tad jau pavisam drīz būs pazīstami mazajiem Vaboles vidusskolas volejbola treniņu grupas dalībniekiem.

Pateicoties Daugavpils novada deputātu atbalstam, tika lemts par labu volejbola grupas izveidei Vaboles vidusskolā, kas savu darbību uzsāka jau šī gada februārī. Daugavpils novada Sporta skola jau kopš tās dibināšanas brīža 2011. gadā organizē treniņu grupas pēc iespējas vairākos pagastos un skolās, lai visiem novada bērniem būtu iespēja sevi realizēt sportā. Ar mērķi turpināt iesākto, tika lemts, ka treniņu grupu vajadzētu atvērt kādā no komandu sporta veidiem, jo uz šo brīdi bērni skolā var nodarboties tikai individuālajos sporta veidos – vieglatlētikā, brīvajā cīņā un boksā.

Ņemot vērā, ka Daugavpils izsenis valsts līmenī ir viena no līderēm volejbolā, iespēja nokomplektēt treneru personālu radās arī novada Sporta skolā. Jāmin, ka izbraukumu izmaksas un izmaksas uz inventāru šajā komandu sporta veidā ir salīdzinoši zemākas kā citos, piemēram, basketbolā, florbolā un futbolā.

Novada Sporta skolas direktors Jānis Skrinda skaidro, ka, izvērtējot novada skolu iespējas, tieši Vaboles vidusskola visideālāk atbilda iespējai nokomplektēt tajā volejbola treniņu grupu.

Pašlaik volejbola treniņu grupu apmeklē vairāk kā 20 dalībnieki. Tie ir Vaboles vidusskolas skolēni no 2. līdz 6. klasei. Pagaidām ir nokomplektēta jauktā grupa, taču Jānis Skrinda stāsta, ka drīzumā dalībnieki tiks sadalīti grupās atbilstoši viņu dzimumam.

Volejbola treniņi skolā notiek divas reizes nedēļā, treniņus vada Daugavpils Universitātes Sporta un sociālo zinību programmas students Lauris Keišs, kurš ikdienā spēlē arī Credit24 meistarlīgā Daugavpils Universitātes komandā. Pagaidām palīgos Laurim nāk arī Daugavpils pilsētas sporta spēļu skolas treneris Andris Adamovičs.

Lauris stāsta, ka hobija līmenī pats volejbolu sācis spēlēt 15 gadu vecumā, savukārt tagad, mācoties universitātē un spēlējot meistarlīgā, trenera darbs ir izaicinājums. “Pirmo nodarbību laikā jutos nedrošs, bet ar laiku pieradu un tagad jau viss izdodas. Pats tā nopietni, augstākajā līmenī volejbolu sāku spēlēt vien pagājušajā gadā, savukārt trenera darbs man ir pavisam kas jauns”, tā Lauris.

Ikviens treniņš palīdz attīstīt skolēnu fizisko sagatavotību un iemācīt volejbola pamatelementus. Taču iesākumā, kā atzīst treneris, ir jāsāk ar iesildīšanos.

Treneris stāsta, ka visi bērni ir ļoti atraktīvi un ieinteresēti iemācīties kaut ko jaunu. Dažreiz disciplīnas nolūkos sanāk pateikt arī kādu stingrāku vārdu. Treneris Andris Adamovičs stāsta, ka prieks ir par visiem bērniem, kas nāk uz treniņiem, taču jo īpašs par meitenēm, kurās ir redzams potenciāls.

Vaboles vidusskolas 2. klases skolniece Estere un 4. klases skolniece Amanda ar lielu interesi atnākušas mācīties spēlēt volejbolu un stāsta, ka ir forši apgūt kaut ko jaunu. Visvairāk meitenēm patīk darbošanās ar volejbola bumbu, spēles un iesildīšanās stafetes. Estere atbild, ka šad tad sanāk apskatīties kādu volejbola spēli televīzijas ekrānos. Savukārt Amanda bilst, ka ļoti patīk treneris Lauris, jo arī, kad kaut kas nesanāk, viņš nerāj, bet pamāca, kā pareizāk.

Ja volejbola treniņu grupa attaisnos visas cerības, jau nākamgad tā kopā ar jau esošajām Sporta skolas programmām varētu tikt akreditēta.

Sporta skolas direktors Jānis Skrinda izteica aicinājumu arī citiem pagastu bērniem pieteikties gan volejbola, gan vieglatlētikas, gan boksa un brīvās cīņas treniņu grupās, kuras izvietotas novada teritorijā. Informāciju par tām var atrast Sporta skolas sadaļā Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā.

Bioloģiski vērtīgo zālāju platības turpina strauji sarukt