Uzsākti būvniecības darbi Raiņa mājā Berķenelē

AKTUĀLI

Latgales plānošanas reģiona īstenotā Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, partneris Daugavpils novads ir uzsācis būvniecības darbus Raiņa māja Berķenelē.

Daugavpils novada dome pēc iepirkuma konkursa ir noslēgusi būvniecības līgumu ar SIA “Defass-D” par Raiņa mājas Berķenelē klēts (šķūņa) ēkas vienkāršoto atjaunošanu ar funkcijas maiņu uz Raiņa mājas Berķenelē amatu darbnīcu „Klēts”. Pēc līguma noteikumiem būvniecība ir jāpabeidz līdz 2020. gada oktobrim. Amatu darbnīcā „Klēts” 336 m2 platībā šī gada rudenī sāks iekārtot tekstildarbnīcu, kas iepazīstinās ar vilnas, kaņepju un lina diega izgatavošanu, vilnas izstrādājumu un auduma izgatavošanu, kā arī šūšanas tehnikām. Renovētajā telpā būs iekārtota arī izstāžu zāle un telpa radošām aktivitātēm.

Projekta Crafts īstenošana ir nozīmīgs ieguldījums objekta Raiņa māja Berķenelē kā Latvijas Valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanā un pielāgošanā sabiedrības vajadzībām.

Projekta ietvaros Latgales reģionā paredzēts uzlabot tūrisma objektu infrastruktūru arī Balvu novadā, Dagdas novadā, Daugavpils pilsētā un Rēzeknes novadā. Sīkāka informācija par projektu skatāma šeit: lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/crafts/

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Iedzīvotāju ievērībai – ārkārtējas situācijas laikā VUGD neveic plānotās pārbaudes dzīvojamā sektorā