Ukrainas koris DUDARYK viesojās Ilūkstē

AKTUĀLI

Turpinot atbalstīt Ukrainu un ukraiņu tautu tik grūtā laikā, kāds ir jāpiedzīvo šodien, Ukrainas Nacionālais akadēmiskais vīru koris “Dudaryk” un Ziemeļrīgas kultūras apvienības Kultūras pils VEF “Jasmīnas koris” 15. jūnijā viesojās Ilūkstes Romas katoļu baznīcā, sniedzot labdarības koncertu, tajā atskaņojot Latvijas kultūras kanona sastāvdaļu – Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantāti “Dievs, Tava zeme deg!”. Kantātes atskaņojumā piedalījās Rīgas Doma ērģelnieks Aigars Reinis, tenors Mārtiņš Zvīgulis, bass Mikula Jukimenko (Mykola Yukymenko) no Ukrainas, kantātes mākslinieciskā vadītāja un diriģente - Vita Timermane.

Ukrainas vīru koris “Dudaryk” viesošanos sāka ar spēcīgām Ukrainas tautas melodijām, oriģināldarbiem un garīgajām dziesmām. Koncerta turpinājumā, pievienojoties latviešu mūziķiem, tika atskaņota kantāte “Dievs, Tava zeme deg!”.

Kantāte “Dievs, Tava zeme deg!” ir uzrakstīta pirms 80 gadiem, bet tās aktualitāte ir ļoti jūtama arī šodien. Muzikoloģe Liene Jakovļeva 2011. gadā par Lūcijas Garūtas kantāti raksta: “Tā kļuvusi par Latvijas likteņa traģiskā samezglojuma zīmi, skaudru laikmeta māksliniecisko dokumentu, izmisuma un cerību pilnu tautas lūgšanu, par padomju laikā aizliegtu un līdz pat tautas otrajai atmodai Latvijas klausītājiem noklusētu meistardarbu.” L.Jakovļeva raksta, ka līdz pat 1982. gadam tika uzskatīts, ka pilnīgais kantātes variants ir zudis, jo padomju laikā kantātes ieraksti tika likvidēti. Komponistam Longīnam Apkalnam tomēr izdevies kantāti restaurēt, izmantojot vairākus Vācijas radiofona arhīvu ierakstus. Pirmo reizi trimdā kantāte “Dievs, Tava zeme deg!” tika atskaņota 1982. gadā Stokholmā, Zviedrijā. Šodien plaši pazīstama ir kantātes emocionālākā un maigākā daļa “Mūsu Tēvs debesīs”, kas ir arī neatņemama Dziesmu svētku repertuāra sastāvdaļa.

Noslēdzoties spilgtajam un sirdi plosošajam dziedājumam, mūziķi un koncerta apmeklētāji vienojās latviešu tautasdziesmā “Pūt, vējiņi”, vēl vairāk kāpinot emocionālo pacēlumu klausītāju sirdīs.

Koris “Dudaryk”, “Jasmīnas koris” un mūziķi varēja viesoties Ilūkstē, pateicoties atbalstītājiem: Sēlijas kultūras programmai, partnerībai “Kaimiņi”, Augšdaugavas novada pašvaldībai un citiem. Īpašu pateicību mūziķi izteica Čamānu un Paukštu ģimenēm par silto sagaidīšanu Ilūkstē.

Avots: letonika.lv
Teksts, foto: Māra Multiņa

Mācīties vēsturi no cilvēkiem, kas to veidojuši