Turpinās valsts atbalsta programma saules paneļu uzstādīšanai

AKTUĀLI

Latvijā šobrīd ir aptuveni 18 tūkst. mājsaimniecību, kas jau uzstādījušas saules paneļus un ražo “zaļu” enerģiju savam patēriņam. Saules paneļu popularitāte uzplauka, jo īpaši 2022. gada pavasarī – brīdī, kad Ukrainā sākās Krievijas plaša mēroga iebrukums, un tā rezultātā tirgū strauji pieauga elektroenerģijas cenas. Interese iedzīvotāju vidū joprojām ir augsta, taču Latgalē pieteikumu skaits ir mazāks nekā citos reģionos.

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju interesi, kopējo atbalsta finansējumu plānots palielināt par 5 milj. eiro, sasniedzot kopējo atbalsta summu 45 milj. eiro apmērā. Nepilnu divu gadu laikā (1 gads un 9 mēneši) īstenoti vismaz 9100 saules paneļu projekti ar kopējo uzstādīto jaudu 72 MW un par kopējo atbalsta summu 29,7 milj. eiro.

Tiem, kuri vēl tikai plāno vai domā par saules paneļu uzstādīšanu, Klimata un enerģētikas ministrija ir izveidojusi ceļvedi, kas var uzskatāmi palīdzēt mājsaimniecībām pieņemt pārdomātu un izsvērtu lēmumu. Interesentiem ir iespēja saņemt valsts atbalstu līdz 4000 eiro – izdarot izvēli par labu zaļākam risinājumam savam mājoklim.

Ja esat nolēmusi ražot elektrību un pieslēgties kopējam elektrotīklam, noteikti jāsaņem atļauja no sadales operatora – AS “Sadales tīkls” vai, ja elektroenerģijas piegādi nodrošina cits operators, pie tā. Operators pārliecināsies, ka saules paneļa darbība neradīs traucējumus kopējā elektrotīklā. Saules paneļi un to stiprinājumi ir iekārta (ne būve), uz to neattiecas būvniecības regulējums. Atsevišķās situācijās saules paneļu uzstādīšana īstenojama bez būvdarbiem, bet lielākoties tie nepieciešami un ir jāskaņo ar būvvaldi.

Atbalsts saules paneļu uzstādīšanai joprojām ir pieejams, un tam var pieteikties līdz 2024.gada beigām. Lai saņemtu atbalstu, kopējā saules paneļu uzstādītā jauda nevar pārsniegt 11,1 kW. Atbalsta saņemšanas nosacījums attiecas uz tiem, kuri šobrīd izmanto neto uzskaites sistēmu. Lai gan ne visām mājsaimniecībām nepieciešams uzstādīt saules paneļus ar maksimālo jaudu. Primāri tas atkarīgs no mājsaimniecības gada elektrības patēriņa. Ņemot vērā elektrības patēriņu, tiek aprēķināta atbilstošākā saules paneļu jauda.

Lai rūpīgi un pārdomāti veiktu savu izvēli, daļa no saules paneļu piegādātājiem savās tīmekļvietnēs piedāvā izmantot saules paneļu kalkulatoru. Tas ļaus aptuveni noskaidrot piemērotu saules paneļu skaitu, jaudu, sagaidāmo saražotās elektrības apjomu gadā. Vienlīdz būtiski ir konsultēties ar saules paneļu piegādātāju. Mājas novietojums, jumta slīpums, vērsums pret sauli u.c. faktori arī ir vienlīdz būtiski. Valsts atbalsta lielums ir atkarīgs no kopējās uzstādītās saules paneļu jaudas un var sasniegt 4 000 eiro. To var saņemt pēc saules paneļu iegādes un uzstādīšanas. Kopumā starp 20 populārākajiem saules paneļu piegādātājiem saules paneļu izmaksas svārstās no 641 eiro/kW līdz 1 430 eiro/kW. 

Papildus informācija https://www.kem.gov.lv/lv/jaunums/saules-paneli-luksuss-vai-pieejama-iekarta-ko-varam-atlauties

Sadancis "Ziemas prieki 2024" Ilūkstē