Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem arī COVID-19 laikā paredzēti atvieglojumi

AKTUĀLI

Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID -19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski. Viņiem plānots izmaksāt uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus (pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu) un nodrošināt valstī noteiktos atvieglojumus (nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, elektroenerģijas maksas atvieglojums, u.c.). Pieejams būs arī Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsts.

Savukārt, ja nepieciešams piešķirt statusu no jauna, projekts paredz iespēju cilvēkiem vērsties pašvaldības sociālajā dienestā attālināti - e-pastā vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē. Sociālā darba speciālists izvērtēs ģimenes vai cilvēka materiālo situāciju, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju,  nepieprasot papildus dokumentus, un pieņems lēmumu par attiecīgā statusa noteikšanu vai atteikumu.

Šādas izmaiņas saistībā ar ārkārtas situāciju paredz otrdien, 17. martā, valdības sēdē pieņemtais likumprojekts “Grozījums “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā””.

Likumprojekts vēl jāpieņem Saeimā.

Avots: Labklājības ministrija

Valsts plāno apmaksāt slimības lapas no otrās dienas ar Covid-19 saistītajos gadījumos