Tikšanās ar žurnālistiem

AKTUĀLI

13. jūnijā plkst. 11.00 notiks tikšanās ar žurnālistiem Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 2. stāvā, sēžu zālē.

Lielais Augšdaugavas musturdeķis savienos Daugavas abas malas