TAKA jau 10 gadus attīsta tūrismu novadā

AKTUĀLI

Šogad aprit 10 gadi, kopš savu darbību uzsāka Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde “TAKA”, kas tika izveidota ar mērķi veicināt novada tūrisma attīstību, kas paredz ļoti plašu pienākumu un veicamo uzdevumu klāstu. “Iestādes darbības galvenais mērķis ir veicināt novada kā daudzveidīga tūrisma galamērķa attīstību un atpazīstamību, uzlabot ar tūrismu saistīto informāciju un infrastruktūru, kā arī tūrisma nozares pakalpojumu kvalitāti, sekmēt jaunu, konkurētspējīgu, inovatīvu un kvalitatīvu tūrisma produktu un pakalpojumu izveidi,” atzīst iestādes vadītājs Rolands Gradkovskis.

Izveidotas jaunas tradīcijas

Šajos gados TAKA kļuvusi ne tikai par tūrisma jomas veidotāju novadā, bet aktīvi iesaistās kultūras un sporta norisēs.

Par sava veida rozīnīti novadā ir kļuvusi Līgo svētku svinēšana Višķu estrādē, kur septiņus gadus no vietas skatītājiem tika piedāvāts aizraujošs izklaidējošs pasākums, piesaistot Daugavpils teātra aktierus. Kurš gan nezina Kazimiru Adamoviču? Amizantais latgaļu puisis ik gadu liek skatītājiem izsmieties no sirds, atgriezties gan kolhozu laikos, gan ieskatīties vēlēšanu aizkulisēs. Arī šogad tiek gatavota plaša programma ar Latvijā un Latgalē pazīstamiem izpildītājiem un neatvairāmo Kazimiru Adamoviču, kuram, kā jau pierasts, nav par grūti iejusties jaunās lomās un profesijās.

Līgo svētki ir izveidojušies par tradicionālu un augsti profesionālu pasākumu, ko apmeklē iedzīvotāji gan no pašu novada, gan tuvākām un tālākām Latvijas vietām, 2019. gadā jau izaugot līdz festivāla formātam trīs dienu garumā. Sadarbībā ar Višķu pagastu un sporta pārvaldi tiek organizētas novada pašvaldības iestāžu sporta spēles Višķu estrādē un stadionā, kas popularizē aktīvu dzīvesveidu un saliedē kolektīvus. Savukārt sadarbībā ar biedrību “Latvju pirts un SPA asociācija” jau vairākus gadus notiek “Latvju pirts un zāļu festivāls”, kur ikviens apmeklētājs var piedalīties dažādās meistarklasēs, izbaudīt pirts rituālus un uzzināt daudz vērtīga par veselīgu dzīvesveidu.Pirms vairākiem gadiem tika iedibināta tradīcija katru gadu rīkot tūrismu un aktīvo atpūtu veicinošu pasākumu „Tūrisma triatlons”, kas notiek Daugavas lokos. Šogad pirmo reizi plānots „Tūrisma triatlonu” organizēt Dvietes palienē, atklājot aktīvā dzīvesveida cienītājiem arī pārējos dabas parkus.

Ieviests arī jauns pasākums „Tūrisma rallijs” ar mērķi atraktīvi popularizēt novadā esošos tūrisma objektus un veicināt to apmeklētību. To gan nav plānots rīkot katru gadu, bet pasākums varētu notikt lielāku pasākumu vai notikumu ietvarā.

TAKA palīdz organizēt vairākus novada mēroga pasākumus – Višķu pagasta svētkus, tautas mākslas festivālu “Augšdaugava”, Latgales deju svētkus un novada svētkus.

Sadarbībā ar biedrību “Beibuks” un Krāslavas novada TIC ik gadu tiek rīkots Vislatvijas ūdenstūristu saiets “Lielais plosts”, kas pulcē vairāk nekā 200 dalībniekus no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām.

TAKA ir organizējusi dažādus konkursus tūrisma jomā – “Veiksmīgākais tūrisma produkts Daugavpils novadā 2013”, „Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts Daugavpils novadā 2014”, „Labākā tūrisma mītne Daugavpils novadā 2015”, „Labākā ēdināšanas iestāde Daugavpils novadā 2016”, kā arī Tūrisma gada balvas pasniegšanas pasākumus. Pirms dažiem gadiem pirmo reizi noorganizēts konkurss „Labākā pirts Daugavpils novadā 2017” un pasākums „Pirts rallijs 2017”. “Minētos konkursus plānots atkārtot, izvērtējot jaunu tūrisma produktu attīstību un pieprasījuma tendences,” saka R. Gradkovskis.  

Tūristiem pieejami daudzveidīgi maršruti

Desmit gadu laikā ieguldīts liels darbs daudzveidīgu tūrisma maršrutu izveidē. Sadarbībā ar Krāslavas novadu un Daugavpils pilsētu izveidots reģionālais velomaršruts Nr. 35 „Daugavas loki”, kas ved no Daugavpils līdz Krāslavai pa vienu Daugavas krastu un atceļā līdz Daugavpilij pa otru. Šis maršruts ir viens no populārākajiem reģionā un viens no skaistākajiem valstī.

Pērn tika atklāts projekta “EuroVelo 11” velo maršruta Latgales posms, šī projekta ietvaros Augšdaugavas novadā ir uzbūvēta atpūtas vieta Raiņa vecāku mājas piemiņas vietā Randenē Daugavas krastā, kas atrodas EV11 maršrutā. Šis posms velobraucējus ieved Latvijas teritorijā cauri Zarasiem, tālāk pa dabas parku “Medumu ezeraine” un gar Sventes ezera krastu uz Daugavpili. No Daugavpils pa dabas parka “Daugavas loki” teritoriju uz Krāslavu, no turienes uz Aglonu un Dagdu. Tālāk ceļš ved cauri Rāznas nacionālajam parkam uz Ludzu un uz Rēzeknes pilsētu, kur EV11 aiz Rēzeknes novada teritorijas pieslēdzas EV11 Vidzemes posmam.

Izveidoti un nomarķēti arī vietējie velomaršruti Nr.778 „Augšzemes ezeru loki”,  Nr. 779 „Luknas ezeru loks”, Nr. 787 “Silenes dabas parks”, Nr. 790 ”Pa pirmā pasaules kara bunkuriem”, Nr. 791 “Vidussēlijas mazais loks“. Izstrādāti arī četri jauni maršruti - ”Pa pirmā pasaules kara bunkuriem” Medumu un Sventes pagastā, „Pie turīgajiem vecticībniekiem” Naujenes pagastā, „Ābolu garšas ceļš” Lauceses un Kalkūnu pagastā, „Pie seno amatu meistariem” Vaboles un Līksnas pagastā.

Sadarbībā ar sporta klubu „Beibuks” un Krāslavas novadu iezīmēts ūdens maršruts pa Daugavu no Koskovičiem līdz Daugavpilij, bet kopā ar “Latvijas valsts mežiem” paveikts darbs pie veloceliņa un tā infrastruktūras izveides velomaršruta posmā gar Slutišķu krauju.

Pirmā pasaules kara muzejs un citi projekti

Piesaistot dažādu fondu līdzekļus, ir īstenota virkne projektu, kas ļāva gan uzlabot tūrisma infrastruktūru, gan veicina tūrisma pakalpojumu atpazīstamību.  

Īstenojot projektu “Daugavpils novada dabas un kultūras vērtību infrastruktūras uzlabošana un popularizēšana”, novadā uzstādītas 30 brūnās norādes zīmes uz tūrisma objektiem, 15 tūrisma stendi gar velo un ūdensmaršrutu ceļiem, divi lieli banneri par Vecsalienas pili, izveidota Slutišķu gravu taka un rekonstruēts Ostrovas skatu tornis.  

Viens no vērienīgākajiem projektiem, kas finišē šogad, ir pārrobežu projekts “Pa Pirmā pasaules kara bunkuriem”, kas tiek īstenots kopā ar Augšdaugavas novada pašvaldības Attīstības nodaļu un  Zarasu tūrisma un biznesa informācijas centru. Projekta gaitā Medumu pagastā izveidots jauns muzejs par 1. Pasaules karu. “Pirmā pasaules kara laikā Latvijas un Lietuvas teritorijā vairākus gadus atradās frontes t.s. „Dzīvības un Nāves” līnija. Tās abās pusēs tika būvēta sarežģīta nocietinājumu sistēma ar ierakumiem, tranšejām un bunkuriem. Tūkstošiem karavīru te cīnījās un krita sīvās kaujās, par ko liecina neskaitāmie kritušo karavīru apbedījumi.

Īstenojot Latvijas un Lietuvas pārrobežu programmas projektu, Augšdaugavas novadā tiek veidota vēsturiskā ekspozīcija, kas paplašinās tūrisma piedāvājumu novadā un izceļos vēsturiskās norises Medumu pagastā,” stāsta R. Gradkovskis.


Pēc pašvaldības iestādes TAKA iniciatīvas sērijā “Latvian heritage” ir nākušas klajā divas suvenīrmonētas, uz kurām attēlotas novada ievērojamas vietas - Vecsalienas (Červonkas) muižas pils un gleznainie Daugavas loki.

Novada suvenīru izveidē notiek cieša sadarbība ar vietējiem amatniekiem. Ar saukli „Ražots Augšdaugavas novadā” tie prezentē novadā esošo amatniecību un veicina novada atpazīstamību. Suvenīri tiek tirgoti novada muzejos un Ilūkstes tūrisma informācijas punktā.

Atpazīstami arī ārpus novada un Latvijas

Vairākas reizes iestāde TAKA organizēja gidu apmācības tūrisma nozares pārstāvjiem un topošajiem gidiem, savukārt gidu kursos sagatavotie absolventi tiek iesaistīti vairākos pasākumos ekskursiju organizēšanā un vadīšanā, tostarp žurnālistu un tūrisma operatoru vizītēs. Tāpat ik gadu tiek organizēti pāris semināri tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veicinātu Augšdaugavas novada atpazīstamību un piesaistītu tūristus no ārvalstīm, katru gadu TAKA pārstāv novadu tūrisma izstādē un gadatirgū “Balltour” Rīgā. Šogad izstādes apmeklētajiem tika piedāvāts jaunais tūrisma ceļvedis un tūrisma karte, kur ir pieejama informācija par plašu tūrisma pakalpojumu klāstu Augšdaugavas novadā, par muzejiem un ekspozīcijām, amatniekiem, apskates saimniecībām, dabas objektiem un novada muižām un parkiem, par aktīvo atpūtu un sakrālo mantojumu, kā arī par naktsmītnēm un ēdināšanas iestādēm.


Tāpat kopējā Latgales stendā TAKA pārstāv novadu arī dažādās tūrisma izstādēs Lietuvā, Igaunijā, Nīderlandē, Somijā, Vācijā un Zviedrijā, piedalās izstādēs “Riga food” un  “Aktīvā atpūta un sports”. Sadarbībā ar LatgalesTūrisma asociāciju novads un vietējie amatnieki tika pārstāvēti Latvijas simtgadei veltītā dienā Polijā, Oroņskā.

Gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi var smelties informāciju par atpūtas iespējam sociālajos tīklos facebook, instagram, youtube un tik.tok, kā arī dažādos interneta resursos, piemēram, visku-estrade-stadions.lv, ligo-viskos.mozello.lv, visitdaugavpils.lv, visitlatgale.com, latvija.travel un latgale.travel. “Mājaslapa ir kā darba, pakalpojuma, produkta vizītkarte, kurā klientam ir jāsaņem visa nepieciešamā informācija par doto produktu, tāpēc tā pastāvīgi jāuztur, jāatjauno, jāpapildina, kam mēs pievēršam ļoti lielu vērību,” teic R. Gradkovskis.

TAKA sadarbojas ar vadošajiem Latvijas un Latgales reģiona masu saziņas līdzekļiem - laikrakstiem, radio, televīziju un interneta portāliem, katru gadu tiek uzņemti ciemos dažādu valstu žurnālisti, blogeri un tūroperatori, kā rezultātā novada tūrisma piedāvājums tika atspoguļots vairāku pasaules tūrisma blogeru vietnēs un masu medijos. Tūrisma informatīvie materiāli izplatīti visos lielākajos tūrisma informācijas centros Latvijā, 7 starptautiskajās tūrisma izstādēs Eiropā.

Darbs “ārpus kadra”

Ikdienas darbā nav izticis arī bez dažādām neordinārām situācijām un kurioziem. Rolands uzsver, ka iedzīvotāji un tūristi redz tikai darba galarezultātu, taču esot arī “aisberga neredzamā daļa”, ko ikdienā redz tikai paši tūrisma speciālisti: “Vairāku talku ietvaros esam kopuši dažādus objektus, tostarp Pirmā pasaules kara bunkurus, kuri, kā izrādījās, arī mūsdienās ik pa laikam tiek apdzīvoti, tāpēc mums nācās cīnīties ar sekām, vācot laukā gružus.” Viņš atceras arī kādu braucienu uz Polijas pilsētu Gžičko, kurp tūristi vesti uz braucienu ar jahtu. Daba todien nospēlējusi sliktu joku, nolemjot, ka vējš nav vajadzīgs, tāpēc visiem nācies ķerties pie airiem. “Kādos Līgo svētkos zirgs pēkšņi atteicās vest Kazimiru Adamoviču, kamēr tas cienīgi nenoņēma zirga priekšā savu cepuri. Savukārt tūrisma triatlonā pazuda viena braucēja, jo bija palaidusi garām norādi, un mums nācās viņu meklēt Slutišķu mežos,” atceras Rolands. Pašam nācies arī iejusties pavāra lomā, vārot uz ugunskura putru pirmo tūrisma triatlonu dalībniekiem, kuru sākotnēji nebija daudz. Bez starpgadījumiem neiztiekot arī velomaršrutu atklāšanas pasākumi, kuru laikā esot nācies atdot citam savu velosipēdu, saukt palīgtransportu, lai nogādātu mājup “salūzušos”, kā arī vilkt no upes pārgalvīgos braucējus, kas nav spējuši tikt pāri tiltiņam.  “Veidojot velomaršutu Nr. 35 “Daugavas loki”, pašam nācies gan krist no velosipēda dabas parka “džungļos”, gan līdz kaulam izmirkt lietū un vēl cīnīties ar klejojošiem suņiem. Ir nācies iejusties arī fotogrāfa lomā un bildēt Minhauzena svētkus Višķos no deltaplāna. Bet, jau paceļoties gaisā no Višķu lidlauka, salūza fotoaparāts, tāpēc nācās gaisā improvizēt, izvēloties neieplānotus fotografēšanas veidus, taču rezultātā dabūju labas bildes, kas nonāca arī dažādās mājaslapās un bukletos.” 

Jaunu izaicinājumu priekšā

“Laiks, tehnikas progress, tehnoloģijas, tendences nozarē noteikti ieviesīs arī izmaiņas iestādes “TAKA” darbībā. Noteikti mainīsies informācijas izplatīšanas veidi. Vairāk pāriesim uz digitāliem rīkiem, digitālām izstādēm un varbūt arī digitāliem bukletiem. Noteikti samazināsies klientu apkalpošana klātienē, stendu izgatavošana, bet palielināsies jaunu produktu izstrāde, gatavu pakalpojuma pakešu sagatavošana, finansējuma piesaiste dažādu projektu realizācijai. Jebkurā gadījumā tūrisma attīstībai nepieciešams attīstīt un piedāvāt tirgū jaunus objektus, atjaunot un pilnveidot esošos. Tas nozīmē, ka neiztiksim bez jaunu muzeju izveides, bez sadarbības tīklu izveides, bez sadarbības ar kaimiņu pašvaldībām,” atzīst Rolands Gradkovskis. Kā vienu no dominējošajām tendencēm viņš min  privātā kapitāla aktīvāku iesaisti tūrismā, kas efektīvāk spēj apkalpot tūristu plūsmu, bet tajā pat laikā šis process jāstimulē no pašvaldības puses, popularizējot novadā esošo pakalpojumu.

“Vēlos pateikties visiem, kas mūs laika gaitā atbalstīja, - pašvaldības vadībai, nodaļu speciālistiem, pagastiem, uzņēmējiem, kaimiņu pašvaldībām, partnerībai “Kaimiņi”, Latgales tūrisma asociācijai, LIAA, Latgales reģiona attīstības aģentūrai un citiem, jo sadarbība darba rezultātus padara daudz efektīvākus!” teic Rolands Gradkovskis.   

Teksts: Inese Minova  

Veselā miesā vesels gars!