Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu panākumi zīmējumu konkursā „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”

AKTUĀLI

Lai atcerētos par 1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25. marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedu izsūtīšanām uz Sibīriju, komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni” rīkoja zīmējumu konkursu skolēniem.

Konkursa mērķis

Neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus. Bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem. Ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai sabiedrības daļai. Attīstīt un novērtēt audzēkņu prasmes.

“Fonda “Sibīrijas bērni” organizētais zīmējumu konkurss atkal rezultējies ar ievērojama skaita darbu klāstu. Žūrija izklāj gleznojumus un grafikas citu citam blakus garā klājienā uz televīzijas gaiteņa grīdas un ievēro kā viens vai otrs darbs izceļas – ar savu vēstījumu un māksliniecisko valodu. Savā veidā lapaspuses turpina viena otru – caur tām ceļo bezgala gari vilcienu sastāvi un neskaitāmi neziņas un satricinājumu pārņemti, netaisnīgi nomocīti ļaudis...

Gleznošana un zīmēšana ir tas neparastais esības veids, kas ieceļ autoru citos laikos, vietās un situācijās – kad tev rokās ir ota, zīmulis, ogle vai krīts, tas, kas raugās caur aizrestotu logu, salst bezgalīgā ziemā vai piedzīvo tuvinieku nāvi tajā brīdi esi tu pats. Tas radīšanas brīdis top par visīstāko patiesību, kas turpina dziļumos veidot personības domas, idejas un pārliecības.

Tāpēc atgriešanās pie Sibīrijas stāstiem ir vērtība – ceļojums apziņā, kas bagātina katru, kas ļauj aizskārt savu sirdi.”

Tās ir dažas no mākslinieces Ievas Jurjānes pārdomām par zīmējumu konkursu.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi - Anastāsija Sidoreviča, Jana Panafidina, Sofija Sprudzāne, Nikolajs Obrazcovs, Laura Mickeviča (skolotāja Vita Kāpostiņa - Tuče) savos zīmējumos attēloja Latvijas traģiskos notikumus, pievēršot uzmanību latviešu tautas izsūtīšanai uz tālo Sibīriju, uz dzīvi izsūtījumā. Audzēkņi ar sev raksturīgām formām un krāsām atainoja  tā laika noskaņu- aukstu,drūmu, bēdīgu.

14. jūnijā Rīgas pilī pie Valsts Prezidenta tika sveikti un godināti konkursa laureāti. Laureātu vidū bija arī  mūsu skolas audzēkne, 1. vietas ieguvēja - Laura Mickeviča un specbalvas ieguvēja - Anastāsija Sidoreviča. Meitenes piedalījās svinīgajā pasākumā un, klausoties aculiecinieku atmiņās, vērojot video un fotogrāfijas, guva lielāku ieskatu par tā laika notikumiem.

Itāļu ēdiena meistarklase