Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāk izglītojamo uzņemšanu 2023./2024. mācību gadam

AKTUĀLI

Skola piedāvā izglītojamajiem mācības šādās profesionālās ievirzes programmās:

Špoģos:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 7 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 7 gadu vecuma;
 • Kokles spēle no 7 gadu vecuma;
 • Vokālās mūzikas – kora klase no 7 gadu vecuma.

Kalupes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 7 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 7 gadu vecuma.

Vaboles mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma.

Kalkūnes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 7 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 7 gadu vecuma.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Skolas direktoram adresēts iesniegums (veidlapa atrodama https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/kultura/muzikas-un-makslas-skolas/spogu-muzikas-un-makslas-skola/ieksejie-dokumenti/), iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz skolas e-pastu: spogimms@viski.lv;
 • Dzimšanas apliecības kopija;
 • Ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/U).

Papildus informācija pa tālruni 654 52306, mob. tālruni 26414622 vai skolas e-pastu spogimms@viski.lv

Radošas nodarbības jauniešiem