Špoģu Mūzikas un mākslas skola turpina audzēkņu uzņemšanu 2019./2020.mācību gadam

AKTUĀLI

Skola piedāvā bērniem mācības sekojošās programmās

Špoģos:

 Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;

 Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;

 Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

 Kokles spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

 Vokālās mūzikas kora klasē no 6 – 8 gadu vecuma;

Kalupes mācību punktā:

 Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;

 Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;

 Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

Vaboles mācību punktā:

 Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;

Kalkūnes mācību punktā:

 Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;

 Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;

 Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 654 52306, mob.tālruni 26414622 vai personīgi Špoģu Mūzikas un mākslas  skolā – 2.stāvā 12.kabinetā pie skolas administrācijas.

Eiropas Mobilitātes nedēļa