Skolēnu izmaksas svārstās no 68 līdz 190 eiro

AKTUĀLI

Kārtējā domes sēdē tika apstiprinātas Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu skolēnu (audzēkni), kas piemērojamas ar 2019. gada 1. janvāri. Šīs izmaksas tiek piemērotas savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām, kuru audzēkņi izglītojas Daugavpils novada skolās. Viena skolēna izmaksas mēnesī svārstās no 68 līdz 190 eiro.

Tradicionāli vismazāk viens skolēns izmaksā vidusskolās. Sventes vidusskolā tie ir 68,16 eiro mēnesī, Špoģu vidusskolā 68,81 eiro, Zemgales vidusskolā 72.34 eiro, Salienas vidusskolā – 83.96 eiro un Vaboles vidusskolā – 127.78 eiro. Pamatskolu vidū ir vērojama līdzīga situācija. Viszemākās izmaksas uz vienu skolēnu ir Lāču pamatskolā – 99.28 eiro mēnesī, Naujenes pamatskolā – 110.2 eiro, Laucesas pamatskolā – 114.57 eiro, Randenes pamatskolā – 121 eiro, Kalupes pamatskolā – 139.61 eiro, Biķernieku pamatskolā – 141.44 eiro, Silenes pamatskolā – 182.13 eiro un Medumu pamatskolā – 190.74 eiro mēnesī.

Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” Naujenes pagastā – 149.13 eiro mēnesī, bet Nīcgales PII “Sprīdītis” – 184.7 eiro mēnesī. Jāatzīmē, ka šobrīd visvairāk skolēnu vidusskolu grupā mācās Špoģu vidusskolā – 333 skolēni, pamatskolu vidū – 134 skolēni Lāču pamatskolā, bet pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” ir 174 audzēkņi. Savukārt vismazākais skolēnu skaits katrā skolu grupā ir Vaboles vidusskolā (121 skolēns), Medumu pamatskolā (54 skolēni) un Nīcgales PII (34 audzēkņi). Savstarpējos norēķinos Daugavpils novads 2019. gadā citām pašvaldībām par savu bērnu izglītošanu mācību iestādēs plāno samaksāt 800 000 eiro, turpretī paredzams, ka citas pašvaldības Daugavpils novada budžetā ieskaitīs 235 000  eiro.

Aicina pieteikties gidu kursiem