Silenē notika saiets “Šūpojamies dziesmās”

Kultūra

18. jūnijā pirms Līgo svētkiem Silenes kultūras namā notika tradicionālā tikšanās ar labu dziesmu un ar uzticīgiem draugiem.

Šoreiz saiets “Šūpojamies dziesmās” bija veltīts vislielākajiem, krāsainajiem, spilgtajiem Dziesmu un Deju svētkiem, kuri sāksies 30. jūnijā un atzīmēs savu 150. gadu jubileju, par ko vēstīja izstāde foajē.

Pasākums bija muzikāls - tas bija  nospēlēts pēc notīm, kuras ar dalībnieku fotogrāfijām bija izvietotas nošu stāvā. Izdarīt to palīdzēja mūsu ciemiņi. Pasākuma diriģenti - Jeļena Hrapāne un Ēriks Lapkovskis stāstīja par muzikāliem kolektīviem un par Dziesmu un Deju svētku vēsturi.

Melodiskās dziesmas vokālo ansambļu "Melodija", "Ivuški", "Dzirkstelītes", Daugavpils ukraiņu kultūras centra "Mrija”, ”Pērles”, "Prieks" un "Līgaviņu" izpildījumu papildināja kolektīvs ”Ezerzvani” un ”Uzori” ar skaistām, ugunīgām dejām.

Pasākuma beigās Skrudalienas pagasta vadītāja Betija Ivanova pateicās par dalību koncertā, pasniedza Pateicības un suvenīrus, kā arī apsveica visus gaidāmajos Līgo svētkos.

Mūsu mazie svētki noteikti atšķiras no Dziesmu un Deju svētkiem, bet domājam, ka skatītāji un mākslinieki saņēma pozitīvas emocijas no mūsu siltās tikšanās.

Izsakām pateicību visiem kolektīviem par piedalīšanos koncertā, mūsu sponsoriem: N. Šušertai un V. Matuļam, projekta “Šūpojamies dziesmās” autorei S. Molei, E. Griškjānes mūzikas un foto noformējumam, pasākuma vadītājiem un vislabākajiem skatītājiem.

Silenes KN vadītāja A. Mihailova

🔥Lustīgus un krāšņus Līgo svētkus!