Sila ezera krastā izveidota permakultūras dobe no niedrēm

AKTUĀLI

Projekta “Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu” ietvaros 3. novembrī Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija organizēja talku Sila ezera krastā, kuras laikā pabeigti permakultūras dobes izveidošanas pamatdarbi. Dobes izveidošana uzsākta šī gada vasarā, kad Sila ezera Z krastā 0,3 ha platībā tika nopļautas niedres un novietotas permakultūras dobē kompostēšanai. Talkas laikā tika veidota mulčas kārta, lai veicinātu niedru biomasas trūdēšanu, uzturētu mitruma režīmu un ierobežotu nezāļu augšanu. 

Kā mulčējamais materiāls izmantoti resursi, kas pieejami uz vietas - Silenes ciemā savāktās rudens lapas un salmi, kurus piegādāja vietējā saimniecība. Permakultūras dobes izveidošanas mērķis ir popularizēt ilgtspējīgu un ekoloģisku saimniekošanu, efektīvi izmantojot uz vietas pieejamos resursus.

Nākamā gadā pavasarī dobē plānots stādīt kultūraugus, kas piemēroti konkrētajai videi. Projekta ietvaros tiks vērots organiskā materiāla sadalīšanās ātrums un augu attīstība.

Talkas organizatori pateicas talkas dalībniekiem par veltīto laiku un darbu. Lai top!

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija atrodama goodwater.lv un facebook lapā.

Teksts, foto: Dabas resursu nodaļas vadītāja G. Novika

Valsts svētku pasākumi Ilūkstē