Senioru svētki Bebrenē

AKTUĀLI

Rudens un dzīves gadu bagātību virpulī aizritēja Bebrenes senioru svētki, kuri kārtējo reizi pierādīja, ka senioru sapņi vēl joprojām tie paši un dzīves mērķi kļūst tikai redzamāki un saprotamāki.

Priecājamies par trīspadsmit jaunajiem pensionāriem, kas papildinājuši mūsu senioru kluba “Sidrabrasa” saimi. Esam pateicīgi Bebrenes pagasta pārvaldes darbiniekiem, vietējiem uzņēmējiem Inesei Krasmanei un Mārtiņam Bogušam par atsaucību, rudens veltēm un dāvanām. Sirsnīgs paldies Bebrenes tūrisma pasākumu organizatorei Līgai Pauļukai, kura ļauj senioriem radoši izpausties un izklaidēt tūristus vasaras sezonā. Pateicoties Pētera Makavecka koncertšovam atcerējāmies populāru dziesmu vārdus, kinofilmu fragmentus un balles deju soļus. Bet Miķeļdienas ticējumu un dzejas rindu minēšana uztrenēja mūsu atmiņu un konkursos vinnēto ābolu skaits ievilka sacensību azartā.

Tas viss ir iespējams tikai tad, ja mēs atsaucamies, darbojamies un iekļaujamies sabiedrībā, rodot iedvesmu saturīgai un aizraujošai atpūtai ne tikai saviesīgos pasākumos, bet arī interešu grupās, kur dzied un dejo, ada un šuj, auž un tamborē, glezno un veido, ceļo un izklaidē tūristus, min  mīklas un spēlē spēles.

Teksts: Lorija Kaminska

Svecīšu vakars "Lašu kapos" Eglainē