Seniori kopīgi svinēja Jaungada tuvošanos

AKTUĀLI

Ir pagājuši daži gadi kopš pēdējās jaungada satikšanās mūsu novada senioriem. Tolaik vēl nebija Augšdaugavas novada - uz Latvijas administratīvās kartes bija Daugavpils novads un Ilūkstes novads. Pēc Covid – 19 pandēmijas un administratīvi teritoriālās reformas, novada seniori kopā satikās, lai svinētu aizejošo gadu, atskatīties uz paveikto, sarunāties un baudīt koncertu. “Izkrita praktiski četri gadi, kuru laikā mēs neredzējām viens otru. 2023. gada nogalē jau tiekamies papildinātā sastāvā, dzīve iet uz priekšu. Pirms nedēļas bija Ziemassvētki, bet citām konfesijām Kristus dzimšanas svētki vēl priekšā. Jau pavisam drīz pienāks Jaunais gads. Paldies saku arī mūsu novada sociālajiem darbiniekiem, kuri palīdzēja organizēt šo pasākumu tik kuplā skaitā!” teic Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētaja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis: “Cienījamie kolēģi, seniori un vienkārši draugi! Sveicu jūs Augšdaugavas novada pašvaldības vārdā ar šie skaistiem svētkiem! Paldies mūsu senioriem, par to, ka jūs esat, par to, ka jūs dāvājat sirdssiltumu saviem tuvākajiem, un paldies par to, ko jūs darāt ikdienā.” Priekšsēdētāja 1. vietnieks arī solīja iespēju robežās atbalstīt senioru kopienu un kolektīvu darbību, kā piemēru minot senioru biedrību “Čaklās skudriņas”, kas rīko dažādus pasākumus, kuros tiek iesaistīti seniori no 19 novada pagastiem.

Sociālo un veselības lietu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Mackevičs pateicās novada sociālajiem darbiniekiem par lielisko darbu, kas tika apstiprināts ar aplausiem, savukārt senioriem novēlēja labklājību mājās un ģimenē, veselību un laimīgu Jauno gadu.

“Čaklo skudriņu” vadītāja Vija Leguša sveica pasākuma dalībniekus ar svētkiem un atskatījās uz paveikto: “Šogad sarīkojām ļoti daudz pasākumu. Rīkojām ekskursijas, Vabolē piedalījāmies kulinārā mantojuma projektā, braucām ciemos pie Ilūkstes puses senioriem un Līksnas “Saules takas.”” Viņa arī izcēla senioru ieguldījumu sādžu un māju blakus esošo teritoriju uzkopšanā, kas ar puķu dobēm priecē daudzas, jo daudzas acis. Ilūkstes apvidus pensionāru biedrība atveda sveicienus no Bebrenes un Dvietes, Pilskalnes un Ilūkstes, no Šēderes un Eglaines, Subates un Prodes. Ilūkstes puses senioru vadītāja Lorija Kaminska izteica pateicību par iespēju iepazīt arvien jaunus draugus un līdzcilvēkus mūsu novadā, kā arī kopā pavadīt Jaungada tuvošanās svētkus. L. Kaminska novēlēja turpināt attīstīt pensionāru turpmāko sadarbību savā starpā.

Pasākumā uzstājās Augšdaugavas novada kultūras centra “Vārpa” vokālais ansamblis “Stage On”, Višķu pagasta Kultūras centra senioru deju kopa “Magones”, ar vijoli spēlēja muzikants Daniels Šumskis, bet ar dvēseliskām dziesmām priecēja muzikālais Vaļkovsku ģimenes pāris no Naujenes pagasta. Pasākuma izskaņā tika rādīta humoristiska teatrāla izrāde par senioru un ārstu attiecībām, kā arī izteiktas īpašas pateicības četriem aktīviem senioriem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā – Janīnai Bēķei no Dubnas pagasta, Olgai Rogoļevai no Demenes pagasta, Annai Lazdānei no Vaboles pagasta un Vijai Legušai no Kalupes pagasta.

✎Teksts, foto: D. Bitiņš

Ziemassvētku dekoru izstāde Sventes Tautas namā