Seminārs Augšdaugavas novada izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājiem

AKTUĀLI

23. augustā Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās profesionālās pilnveides seminārs interešu izglītības skolotājiem. Seminārs notika divās daļas: pirmajā daļā par tēmu “Eiropas Prasmju gads – iespēja personības izaugsmei” skolotājus uzrunāja Oskars Zuģickis (Europe Direct Dienvidlatgales centra vadītājs), aicinot izmantot centra piedāvātās iespējas darbā ar skolēniem, kā arī sevis pilnveidošanā. Nodarbības laikā skolotāji diskutēja gan par savām prasmēm, to attīšanu, gan par interešu izglītības programmu pilnveidošanu un nodarbību norisi, gan par sadarbību ar kolēģiem, vadību, skolēniem un vecākiem, gan par izaicinājumiem un iespējām.

Savukārt semināra otrajā daļā norisinājās nodarbība “Enerģijas menedžmenta ABC pedagogiem” lektora Kristapa Kravaļa vadībā (personīgās produktivitātes un "high performance" treneris, vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustības “HiPotential.lv” vadītājs, spēļu un atrakciju uzņēmuma "PlayPotential.lv" veidotājs). Nodarbību caurvija tēze “Pirms sēj citos, sēj sevī” jeb atziņa par to, ka pirms ieguldīšanas un enerģijas došanas citiem, skolotājam pašam nepieciešama “bateriju uzlāde” noteiktā regularitātē. Pretējā gadījumā skolotājs saskaras ar paaugstinātu izdegšanas un psihosomatisku saslimšanu risku.

Seminārā piedalījās dažādu jomu interešu izglītības skolotāji no 14 novada izglītības iestādēm. Skolotāji atklāja ne tikai savas prasmes un aktīvi līdzdarbojās, bet arī izzināja metodes, paņēmienus enerģijas atjaunošanai, ko varēs izmantot savā praksē.

Šī bija brīnišķīga atkalsatikšanās un jaunas iepazīšanās pirms mācību gada sākuma. Paldies semināra vadītājiem un dalībniekiem par aktīvu, rosīgu darbošanos, ideju apmaiņu, sadarbību un atvērtību!

Aktivitāte īstenota projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros.

IP metodiķe
Inese Zuģicka

Līksnā notiks māla veidošanas darbnīca