Sarunas par valsts atbalstu plūdu un vētru seku likvidēšanai

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe 6.septembrī tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Māri Sprindžuku, lai klātienē apspriestu vētru seku likvidēšanu Augšdaugavas novada pašvaldībā un pašvaldības sniegto atbalstu iedzīvotājiem, kuru īpašums ir cietis gan no lielgraudu krusas šī gada 7.augustā, gan no vētras un krusas 30.augustā. Līdz 6.septembrim plkst. 12.00 pašvaldībā ir vērsušies 767 īpašnieki, no kuriem 380 ir saņēmuši pozitīvu lēmumu par vienreizēju atbalstu uz summu 535 745 EUR, 111 ir saņēmuši atteikumu, jo īpašums ir apdrošināts un var iestāties dubultā finansējuma varbūtība, vēl 276 iesniegumi ir izskatīšanas stadijā. Sakarā ar 7.augustā nodarīto postījumu pašvaldības ēkām ir noslēgti 6 būvdarbu līgumi un uzsākti jumtu nomaiņas darbi pašvaldībai piederošos īpašumos uz kopējo summu 505 700 EUR. Bīstamo un būvniecības atkritumu savākšana no iedzīvotājiem ir izmaksājusi 30 000 EUR. Summējot šos pašvaldības izdevumus, pašvaldības budžetam nodarītie zaudējumi ir 1 071 445 EUR – vairāk nekā 2% no pašvaldības gada izdevumiem.

Pēteris Dzalbe informēja ministru, ka šogad pirmo reizi Augšdaugavas novada pašvaldība saskaras ar trim dabas stihiju gadījumiem. Pirmkārt, pavasarī notika plūdi, kuru rezultātā pašvaldības ceļiem tika nodarīts kaitējums 747 597 EUR apmērā, no kuriem valsts kompensēs 70 % (523 318 EUR) no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Otrkārt, 7.augustā novadu skāra vētra un lielgraudu krusa, kura nodarīja zaudējumus vairāk kā 2 miljonu eiro apmērā, gan privātpersonām, gan pašvaldības infrastruktūrai – ēkām un ceļiem. Treškārt, 30.augustā uznāca vēl viena vētra ar lielgraudu krusu, kas nodarīja postījumus pašvaldības ēkām apmēram 300 000 EUR apmērā. Apkopojot visus trīs gadījumus, pašvaldība saviem spēkiem, bez valsts atbalsta nebūs spējīga novērst visus infrastruktūrai nodarītos bojājumus.

Komiteju sēdes