Sabiedriskā apspriešana Višķos

Pagastu un pilsētu ziņas

Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus:

  1. Vienu bērzu, vienu egli un vienu ozolu ārpus meža teritorijas, Višķu pagasta Višķu ciemā Krāslavas ielā 9 un 11.
  2. Divus bērzus Višķu ciemā Krāslavas ielā 24
  3. Vienu priedi Višķu pagasta Daniševkas kapos

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2017.gada 01.decembra līdz 2017.gada 22.decembrim

Publiskā apspriešana notiks 2017.gada 28.decembrī

  1. Višķu ciemā, Krāslavas ielā 9 un 11. plkst. 10-00
  2. Višķu ciemā, Krāslavas ielā 24, plkst. 10-10
  3. Višķu pagasta Daniševkas kapos plkst.10-20

Sabiedriskā apspriešana Maļinovā