Rēzeknes novada izglītības jomas darbinieki viesojās pieredzes apmaiņā

AKTUĀLI

18. jūnijā Augšdaugavas novadā viesojās Rēzeknes novada izglītības jomas pārstāvji, lai apskatītu vietējās izglītības iestādes un gūtu pieredzi. Vispirms delegācija devās uz Naujenes pamatskolu. Tās direktors Pāvels Brovkins, novada izpilddirektors Pēteris Dzalbe un Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska sveica viesus, kā arī atrādīja Naujenes pamatskolu.

P. Brovkins stāsta, ka Naujenes skola tika dibināta 1897. gadā. Tā atradās Naujenes Novadpētniecības muzeja ēkā, vēlāk citā vietā, taču pašreizējās telpās skola ievācās 2005. gadā. Tajā pašā gadā skola tika izrenovēta, un kopš tā laika skolas darbinieku gādīgās rokas to uztur atbilstošā kārtībā. Skolas teritorijā projekta ietvaros tika uzbūvēta lapene. Viesiem parādīja arī iekopto skolas teritoriju - dārzu, apstādījumus, strūklaku. Turpat ir iekārtots saules pulkstenis, bet pa perimetru aug ne tikai dažādi košumaugi, bet arī ābelītes. Tās pa vienai, tradicionāli, ik gadu iestāda gada labākais skolēns. Šogad par tādu kļuva Katarina Vaikule. 2013. gadā Naujenes pamatskolai tika piešķirts "Sakoptākās skolas" apbalvojums Daugavpils novadā. Rēzeknieši tika izvadāti arī pa iekštelpām, bet aktu zālē, pie kopīgā galda notika saruna par izglītības jomu.

Naujenes skolā šogad kopumā mācījās 94 skolēni. Tajā darbojas divi ansambļi, koris, mazpulks, instrumentālais ansamblis, teātra un uzņēmējdarbības pulciņš. Pamatskola īsteno ne tikai pamatizglītības programmu, bet arī speciālo programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Izvērtējot 2023./2024. mācību gada sasniegumus, pasniegtas Augšdaugavas novada naudas balvas izglītības iestādēm par sasniegumiem novada un valsts mācību olimpiādēs, skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs un interešu izglītībā. Augšdaugavas novada pašvaldība apbalvoja Naujenes pamatskolu par iegūto 3. vietu olimpiāžu kopvērtējumā un 3. vietu interešu izglītības darbā pamatskolu grupā Augšdaugavas novadā.

Otrajā dienas pusē Rēzeknes novada ciemiņi apmeklēja Sventes vidusskolu un Vaboles pamatskolu.

Ceļu fonda komisijas sēde