Ražens gads Špoģu vidusskolā

AKTUĀLI

Špoģu vidusskolai šis mācību gads ir sanācis  panākumiem ražens. Kopvērtējumā skola ieņem 1. vietu olimpiāžu rezultātu un 2. vietu interešu izglītības darbā vidusskolu grupā Daugavpils novadā.

”Mums ir 17 skolēni, kas ir nesuši godalgotas vietas, kā arī atzinības rakstus. Veiksmīgi starti ir arī valsts līmenī, un šis rezultāts, protams, priecē. Olimpiāžu laureāti ir sākot no 1. līdz 12. klasei, kurā šogad tādi ir pieci audzēkņi,” stāsta skolas direktore.

Šajā mācību gadā skolas audzēkņi ieņēmuši 14 godalgotas vietas, kā arī saņēmuši 9 atzinības. Lielākā daļa apbalvojumu ir par latviešu valodas un literatūras, kā arī krievu valodas priekšmetiem, viena godalgota vieta bioloģijā un trīs par skolēnu pētnieciskiem darbiem.

”Skolas mērķis ir maksimāli labi sagatavot skolēnus, dot viņiem zināšanas, lai tie būtu konkurētspējīgi jebkuros apstākļos. Olimpiādē skolēns var padziļināti apgūt zināšanas, un, ja skolēns ir daudzpusīgs, tad tā ir dzīves pieredze, kas noderēs jebkurā dzīves situācijā,” skaidro Ināra Ondzule.

Skolas lepnums

Angelina Šnitko ir 12. klases skolniece, kura šajā mācību gadā ir paguvusi piedalīties trijās novada olimpiādēs un vienā valsts līmeņa olimpiādē latviešu valodā un literatūrā, kurā tika izcīnīta augstā vieta: ”Es atceros to dienu, kad man piezvanīja skolotāja un pateica, ka man ir tā 2. vieta. Sākumā es neticēju – domāju, ka skolotāja grib mani izjokot. Tas bija pārsteigums.”

”Olimpiādes tēma bija ļoti interesanta – ”Māris Čaklais”. Skolnieki kopumā dzeju diezgan grūti uztver. Angelinai radās ļoti liela interese par to, un tad mēs Daugavpilī ieguvām 3. vietu, un devāmies uz Rīgu. Vēlāk sākās problēmas ar grāmatu meklēšanu, mēs paši pasūtījām internetā kritiskas grāmatas par Māri Čaklo. Vienu citu grāmatu pat kopējām. Tā kā Angelina ir ļoti neatlaidīga, atbildīga, viņa paralēli citām nodarbēm spēja atrast laiku. Tā mēs arī tikām olimpiādē,” stāsta latviešu valodas skolotāja Aloīda Suveizda.

Angelinai padodas visi priekšmeti. Viņas vidējā atzīme mācību priekšmetos ir 9,68 balles. Kā papildeksāmenu viņa kārtos bioloģiju, jo savu turpmāko dzīvi Angelina vēlas saistīt ar medicīnu: ”Man patīk izzināt visu, uzzināt kaut ko jaunu un par to izstāstīt citiem. Visvairāk man patīk bioloģija, es jau no 9. klases braucu uz olimpiādēm, un tieši tas man rosināja iemācīties kaut ko vairāk.”

Sagatavošanās olimpiādei ir nopietns process, un tam tika veltīts liels ārpusstundu darbs. Skolotāja atzīst, ka tādi skolēni kā Angelina ir retums: ”Es pat teiktu tā, ka viņa ir tāds kā Latvijas ”dzintargraudiņš”. Pateicoties tādiem skolēniem kā Angelina, es domāju, ka mūsu valstij noteikti ir nākotne.”

Bioloģijas olimpiādei, kurā Angelina ieņēma 3. vietu, sagatavoja bioloģijas skolotāja Anna Vasiļjeva, savukārt ekonomikas olimpiādei, kur skolniece saņēmusi atzinību, - Lilija Tipāne.

Citi skolas audzēkņu sasniegumi

Skola lepojas arī ar pārējiem savas skolas audzēkņu sasniegumiem. Tā Anastasija Kosoņa no 11. klases skolotājas Ivetas Lazarevas vadībā ir ieguvusi 1. vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

Krievu valodas olimpiādē ievērojamus panākumus guvušas 12. klases skolnieces Valērija Cirša un Valerija Ļebedjoka. Skolotājas Irīnas Grebežas vadībā viņas ieņēma 1. vietu. Tāpat 1. vietu valsts krievu valodas olimpiādē ieguva Jūlija Putāne (10. klase), šajā pašā priekšmetā 2. vietu ieguva arī Normunds Grauzs (9. klase) un Eduards Svarnovičs (10. klase).

Dmitrijam Žukovecam, Jeļenai Toropovai un Viktorijai Aļeksejevai ir ievērojami sasniegumi (visiem 3. vietas) Daugavpils novada skolēnu pētnieciskajos darbos.

Atzinības par dalību olimpiādēs saņēma arī Dmitrijs Žukovecs, Elāna Gavrilova, Armands Šaršuns, Aļeksejs Ņekraševičs, Emma Zdanovska, Markuss Samoilovs, Daņila Kirilovs, Normunds Grauzs. Daudzi citi skolēni no Špoģu vidusskolas saņēma arī pateicības par dalību olimpiādēs, kas viņiem kalpos par sava veida stimulu turpmākajās mācību gaitās.

”Milzīgs paldies mūsu skolēniem par to, ka viņiem nācās pielāgoties šiem sarežģītajiem apstākļiem. Vecākiem par viņu pacietību, izturību. Par to, ka viņiem nācās apgūt gan 1. klases, gan 5. klases programmu. Milzīga pateicība skolotājiem, kuri ar skolēniem sasniedza augstus rezultātus olimpiādēs, kā arī attālinātajā mācību procesā savu darbu veikuši ar vislabāko sirdsapziņu,” saka skolas direktore.

Daugavpils novada skolu reitings šajā mācību gadā:

Vidusskolu grupā olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā 2. vietā (aiz Špoģu vidusskolas, kura atrodas pirmajā vietā) ierindojas Salienas vidusskola, savukārt 3. vietu dala Sventes un Vaboles vidusskolas.

Interešu izglītības jomā vidusskolu grupā 1. vietā ierindojas Vaboles vidusskola, 2. vietā paliek Špoģu vidusskola, savukārt 3. vietā ierindojas Sventes vidusskola.

Pamatskolu grupā 1. vietu olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā ieguva Naujenes pamatskola, 2. vietā ierindojās Kalupes pamatskola, savukārt Silenes un Laucesas pamatskolas savā starpā dala 3. vietu.

Pamatskolu grupā interešu izglītības darbā 1. vietu mūsu novadā ieņem Lāču pamatskola, 2. vietā ierindojas Naujenes pamatskola, savukārt 3. vietā – Kalupes pamatskola.

Skolas vadība pateicas attālinātā procesa organizēšanas palīgiem, kuri sniedza savu atbalstu: Ambeļu pagasta pārvaldes sociālai darbiniecei Janīnai Gaidelei, Nīcgales pagasta sociālai darbiniecei Irīnai Bulei, Bāriņtiesas darbiniecei Regīnai Kudiņai, Natālijai Pēterānei. Lielu pienesumu deva arī Daugavpils novada Izglītības pārvaldes organizētie tiešsaistes semināri, kuros bija iespējams saņemt padomus un rekomendācijas mācību procesa organizēšanā, kā arī aktuālo informāciju par valstī notiekošo.

Autors: Dainis Bitiņš

Latgalē ceļa virsmu apstrādās 80 km garumā, tanī skaitā arī Daugavpils novadā