Publiskā apspriešana par koku nozāģēšanu Višķu katoļu kapos

Pagastu un pilsētu ziņas

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  • trīs bērzus, vienu kļavu un vienu priedi Višķu pagasta, Višķu katoļu kapos.

Izteikt priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pag.) no 7. līdz 14. aprīlim.

Publiskā apspriešana notiks 20. aprīlī plkst. 9:30 Višķu ciemā, Višķu katoļu kapos.

Maija Kivleniece: “Mūza atnāk, ja kaut ko sāc darīt”