Publiskā apspriešana par koku ciršanu Līksnas pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17. punktiem un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 10. februāra Saistošiem noteikumiem Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā”, Līksnas apvienības pārvalde rīko sabiedriskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un pieguļošo nekustamo īpašumu drošību, nozāģēšanai:

Objekta adrese:

  • Motivānu kapi, Vabole, Augšdaugavas novads – 2 bīstami koki (2 priedes);
  • Vaboles pamatskolas teritorijā, Vabole, Augšdaugavas novads – 2 bīstami koki (2 kļavas);

Izteikt savus priekšlikumus var Līksnas apvienības pārvaldē Daugavas iela 8, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads vai “Saieta namā”, Vaboles pagastā, vai attālināti sūtot uz e-pastu: parvalde@liksna.lv, kā arī zvanot pa tālruni: 65475564 no 17. līdz 27. jūnijam plkst. 10.00.        

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Radošas nodarbības jauniešiem