Publiskā apspriešana par koku ciršanu Laucesas pagastā

AKTUĀLI

Laucesas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par četru koku ciršanu daudzdzīvokļu māju teritorijā Miera ielā 25, Laucesas pagastā.

Lūdzam Laucesas pagasta iedzīvotājus noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 15.decembrim sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski vai ierodoties personīgi Laucesas pagasta pārvaldē, Miera ielā 26, Mirnijā, Laucesas pagastā.

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt uz tālruni: 654 76 860.

Koncerts "Iededz gaismu sevī" Ilūkstē