Publiskā apspriešana koku zāģēšanai Kalupē

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2.maija noteikumu Nr.309 „ Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. Un 17. punktu un Augšdaugavas novada domes 2022.gada 10. februāra saistošo noteikumu Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā” , Kalupes pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru sasvērušos, satrupējušu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un pieguļošo nekustamo īpašumu drošību, nozāģēšanai:

Objekta adrese:

-              Dienvidu iela, Kalupe, Augšdaugavas novads – 3 koki (3 apses);
-              Krīvānu kapsēta, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads - 7 koki (4 priedes, 3 bērzi);
-              Baltmuižas kapsēta, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads - 4 koki(1 priede, 2 bērzi, 1 paegle);
-              Baltaču kapsēta, Kalupes pagasts,  Augšdaugavas  novads - 6 koki (2 liepas, 2 priedes, 1 bērzs, 1 lapegle),

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Kalupes pagasta pārvaldē vai  attālināti sūtot pa e-pastu parvalde@kalupe.lv vai zvanot uz mājas lapā (www.kalupe.lv) norādītajiem tālruņiem (Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads.) no 2022. gada 10. līdz 17. augusta plkst.10.00.         

Kultūras centra „Vārpa” skatlogos skatāmi Lilijas Zeiļas keramikas darbi