Publiskā apspriešana

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Skrudalienas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Raguļišku kapsētā Skrudalienas pagastā:

3 bīstamie koki (bērzi);

Silenes pareizticīgo kapsētā Skrudalienas pagastā:

6 bīstamie koki (priedes);

Vilķeļu vecticībnieku kapi:

1 koks -- priede;

Skrudalienas ciemā:

Miera ielā – 1 koks (kļava);

Silenes ciemā:

Skaista ielā 5 – 1 koks (bērzs); Skaista ielā 10  - 1 koks (parastais osis)

Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” teritorijā:

2 bīstamie koki  – 1 bērzs un 1 kļava;

 Voitišķu vecticībnieku draudzes kapsētā Skrudalienas pagastā:

50 bīstamie koki.

Publiskā apspriešanas ilgs no 23.01.2020. līdz 12.02.2020.
Lūgums Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā publiskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski, iesniedzot iesniegumu Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. vai arī telefoniski pa tālruni 654 39238 ( Inese Alehina).
Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Netradicionālās modes skate “Flora un fauna”