Publiskā apspriešana

Pašvaldība

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu, un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumus Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Dubnas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un kapu kopiņas pagasta kapsētās, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Petrānu kapos 2017. gada 7. martā plkst. 10.00

Nozāģēšanai paredzēti 1 bērzs, 2 kļavas un 2 apses.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Zarānu kapos 2017. gada 7. martā plkst. 10.30

Nozāģēšanai paredzēti 1 bērzs, 1 ozols, 1 egle un 2 priedes.

Atbildīgais par kapu apsaimniekošanu Edgars Skreivers. Tālr. 26764639

Sabiedriskās apspriešanas laiks Dubnas ciemā Rīgas iela 22, 2017. gada 7. martā plkst. 11.00

Nozāģēšanai paredzēti 2 bērzi.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Dubnas ciemā, Nākotnes iela 1A, 2017. gada 7. martā plkst. 11.30

Nozāģēšanai paredzēti 4 bērzi.

Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2017. gada 15.martam sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē.
Tālrunis 65475217.

Daugavpils novada bibliotēkas saņem dāvinājumu