PII “Zvaniņš” darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā

Ilūkste

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" darbinieku kolektīva pieredzes apmaiņas brauciens un ekskursija.

Saulainajā 13.oktobra rītā iestādes kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Zasas vidusskolas pirmsskolas grupām, lai iepazītos ar kolēģu darbu, mainītos ar pieredzi, iedvesmotos jauniem darbiem un aktivitātēm. Katrs šāds pieredzes apmaiņas brauciens ir ļoti vērtīgs, dod iespēju paskatīties, kā strādā kolēģi, iegūt ne tikai jaunus draugus, bet varam apmainīties ar viedokļiem par mācību procesu, gūt jaunas idejas. Mēs pārliecinājāmies, lai sasniegtu labus rezultātus, visam kolektīvam ir nepieciešams darboties komandā un sadarboties ar vecākiem. Paldies radošajam Zasas vidusskolas pirmsskolas kolektīvam par ieguldīto darbu un sirsnīgo uzņemšanu.

Mūsu iestādes darbinieki ir lietpratēji katrs savā darbības lauciņā, bet tas neizslēdz vajadzību iegūt pieredzi un izpratni vēl citās dzīves jomās, paplašināt savu redzesloku, bagātināt iekšējo pasauli. Viens no veidiem gūt dažādas pieredzes mirkļus ir ekskursijas. Tāpēc, lietderīgi izmantojot laiku, pa ceļam nolēmām iepazīties ar kaimiņu novada interesantākajiem objektiem, kuru tapšanā pielikuši savu roku un izdomu lietpratēji.

Pirmais apskates objekts sākās turpat skolas pagalmā - Sēlijas kultūrtelpā Zasas ciemā, kurā ir izvietotas dažādas ekspozīcijas, izstādes, tiek organizēti kultūras pasākumi, var iepazīties ar interaktīviem materiāliem par amatu prasmēm. Gides pavadībā iepazināmies ar 23 ha platībā izvietoto Zasas muižas parku. Leģendām un nostāstiem apvītais Zasas muižas parks aizveda aktīvā un romantiskās ainavās piepildītā pastaigā. Gleznainie dīķi, tiltiņi, koki un simtgadīga ozolu birzs ir apmeklējuma vērtas bagātības.

Tālākais ceļš mūs aizveda uz Kaldabruņas skolu. Senlaicīgā ēkā, kas reiz kalpojusi kā skola, izveidots pļavas muzejs. Šobrīd telpai un apkārtnei jaunu dzīvi ir piešķīrusi biedrība "Ūdenszīmes". Šeit skatāma oriģināla ekspozīcija, kas veidota kā cilvēku dzīves gājums, saistībā ar dabu un latviešu tautas tradīcijām. Ekspozīcijas ir veltītas smilgām, aizsargājamajiem augiem, Latvijas dabisko pļavu augiem. Turpat iepazināmies ar stikla pērlīšu spēlēm - radošo meistardarbnīcu, kurā var tuvāk iepazīt stiklu, tā īpašības, apstrādāšanas likumsakarības, kā arī praktiskā darbībā veidot rotas, traukus, gaisa ķērājus no pašu kausētām stikla pērlītēm. 

Pēdējā pieturvieta bija "Alpaku sala" mūsu novada Bebrenē. Mūsu uzmanībai tika piedāvāti interesanti stāstījumi par alpaku saimi, alpaku vilnas dziju un adījumiem, mazo alpacēnu rotaļas, "Dzīparu" mājā viss interesantais par diegu tapšanu, kā arī atpūta dabas skaņās.

Ekskursijas nobeigumā godinājām tehniskos darbiniekus, kuriem šogad aprit apaļas darba jubilejas mūsu iestādē - pavāri Vandu Sčepanovu (35 gadi), skolotāja palīgu Olgu Pormali (35 gadi), kā arī skolotāja palīgu Maritu Karpenko (5 gadi), vēlot, labu veselību, izturību un veiksmi turpmākajā darba un dzīves cēlienā.

Paldies vecākiem par sapratni un atbalstu, jo pateicoties viņiem, mēs varējām realizēt šo pieredzes apmaiņas braucienu, baudīt acīm patīkamas rudens krāšņās dabas ainavas.

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" vadītājas vietniece izglītības jomā V.Vanagele.

Ilūkstē notika “Sevis izzināšanas pārgājieni”