Pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas novadu

Uzņēmējdarbība

Ar brauciena programmu var iepazīties šeit: Programma_Jelgava_LLKC03Da05-L  

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi