Pieminot represētos Ilūkstē

AKTUĀLI

14. jūnijā komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, pēc dievkalpojuma Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcā, represētie nolika ziedus un iededza sveces pie piemiņas akmens, Raiņa ielā, Ilūkstē. Turpinājumā viņi brauca uz Ziemeļlatgali, lai iepazītos ar stāstījumiem par piedzīvoto 1941. un 1949. gados citos Latvijas novados.

Pirmā pieturvieta bija Rēzeknes novada Franča Trasuna muzejā “Kolnasāta”. Klausoties gida brīnišķīgo stāstu par Trasuna dzimtu, ekskursijas dalībnieki uzzināja, ka arī izcilā Latvijas literāta, politiķa, garīdznieka, kultūras un sabiedriska darbinieka Franča Trasuna ģimeni smagi skāra Staļina režīma represijas pret latviešu tautu.

Tālāk ekskursantus ceļš veda uz Balvu novadu, Bērzpils pagastu. Ilūkstes puses represētos sirsnīgi sagaidīja Bērzpils pagasta kultūras darbu vadītāja Iveta Raciborska, Bērzpils pagasts pārvaldes vadītāja Biruta Bogdāne un Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja Anna Kriviša. Pēc iepazīšanās sekoja ziedu nolikšana pie Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas, kas ir zīmīga Bērzpils pagastam, jo šos varonīgos latviešu vīrus un viņu ģimenes skāra represijas un dzīves ceļi, piespiedu kārtā aizveda uz Sibīriju. Pēc svinīgā brīža pie piemiņas vietas, brauciena dalībniekus cienāja ar ļoti garšīgām pusdienām. Tā bija sātīga biezputra, kura tika vārīta uz ugunskura.

Ekskursijas laikā pa Bērzpils pagastu nācās dzirdēt daudz stāstījumu un liecību par notikumiem skaudrajos 1941. un 1949. gados. Īpaši atmiņā paliks gides stāstījums Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcā, par izcilās latviešu dzejnieces Broņislavas Martuževas pārdzīvoto Otrajā pasaules karā, pēckara laikā un izsūtījumā Sibīrijā. 1995. gadā viņai piešķīra Triju zvaigžņu ordeni par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā, jo būdama jauna skolotāja 1946. gadā sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo partizāņu apvienību, viņa savā mājā ierīkoja nacionālo partizāņu slēptuvi, apzināti pakļaujot sevi nāves briesmām. Ekskursijas dalībniekiem bija iespēja apskatīt Broņislavas Martuževas augsto valsts apbalvojumu, Triju zvaigžņu ordeni, ko viņa novēlēja Svētās Annas Romas katoļu baznīcai kā pateicību Dievmātei.

Redzētais un dzirdētais brauciena laikā deva atziņu, ka tūkstošiem represēto cilvēku un viņu ģimeņu ciešanas, sāpes un asaras ir maksa par mūsu brīvo un neatkarīgo Latviju.

Augšdaugavas novada Ilūkstes pusē dzīvojošie represētie saka paldies par atsaucību un atbalstu brauciena nodrošināšanai Ilūkstes pilsētas administrācijai.

Teksts, foto: Ilūkstes KMC vadītāja Indra Madarniece

Zemgales vidusskolas skolēni Kaldabruņas pļavu muzejā