Pie Naujenes pagasta bērniem devās skanīgais ekspresis

AKTUĀLI

1.jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, pie Naujenes pagasta bērniem ciemos devās skanīgais svētku ekspresis.

Briedis Nūdolfs, panda Sandra un pērtiķēns Patriks aicināja bērnus iesaistīties rotaļās un smelties prieku, lai varētu uzlādēties visai vasarai.

Pandēmijas dēļ jau ilgu laiku klātienē nenotiek nekādi kultūras pasākumi, arī mācības skolā notika attālināti, tāpēc bērni ir noilgojušies redzēt savus draugus un izpriecāties no sirds.

Naujenes kultūras centra darbinieki, sagaidot vasaras brīvlaiku, nākuši klajā ar oriģinālu un jautru ideju, laižot cauri pagasta ciematiem neparastu svētku ekspresi, lai bērniem kaut nedaudz radītu priecīgu noskaņojumu.

Pasaku varoņus bērni sagaidīja ar lielu nepacietību un sajūsmu, labprāt iesaistījās rotaļās un dejās, bet daudzi neparastos viesus filmēja ar savām viedierīcēm, lai vēlāk varētu parādīt saviem draugiem un radiem. Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, dažas ģimenes svētku pasākumu vēroja no savu mājokļu logiem vai balkoniem.

Pozitīvu emociju devu saņēma ikviens pasākuma apmeklētājs – gan liels, gan mazs. Vēlam bērniem jauki pavadīt vasaru un smelties enerģiju jaunajam mācību gadam!

Latvijā uzsāk digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošanu