Pēdējais mācību gads Vaboles vidusskolā noslēdzies ar “bronzu”

Izglītība

31. maijā bija pēdējā mācību diena Vaboles vidusskolā, kad audzēkņi saņēma liecības un pateicības par panākumiem mācībās. Sešiem 12. klases skolēniem gan vēl rit eksāmeni, šī ir pēdējā vidusskolas klase, kurai šovasar 16. jūnijā būs izlaidums. Jau no jaunā mācību gada skola turpinās darbu citā statusā – kā pamatskola.

“Diemžēl skolēnu skaits sarūk, un jau pirms trim gadiem esam sapratuši, ka ar sešiem vai pieciem skolēniem klasē neatbilstam kompetenču prasību izpildei. Arī pašiem skolēniem nav interesanti tik mazā klasītē mācīties. Tāpēc mēs no vidusskolas pārtopam par pamatskolu,” uzrunājot skolēnus, teica skolas direktore Elita Skrupska. “Kāpēc tas tā notiek? Man atbildes nav. Mēs visi esam godprātīgi strādājuši, godam nesuši skolas vārdu, mūsu skolēni ir bijuši labāko vidū, mums vienmēr bijis vecāku atbalsts, bet lauki paliek arvien tukšāki. Laikam esam strādājuši pārāk labi, jo 90% mūsu audzēkņu ir izstudējuši, arī Rīgā, un diemžēl vairs Latgalē neatgriezās. Taču neskumsim, bet godprātīgi darīsim savu darbu un mudināsim jūs palikt laukos. Varbūt tieši jūs būsiet tie brašuļi, kas liks laukiem atdzimt, pildīties ģimenēm un bērniem.”

Direktore pateicās skolotājiem par ieguldīto darbu, bet skolēniem vēlēja trīs lietas – gūt zināšanas, pilnveidot prasmes un izturēties ar cieņu vienam pret otru, skolotājiem un vecākiem. Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe vēlēja skolēniem vasarā ne tikai labi atpūsties, bet arī saudzēt savu veselību: “Jums jābūt modriem pie ūdens, pie tehnikas, uz ceļiem. Jo šeit jums bija līdzās skolotājas, bet mājās mammas būs blakus tikai tad, kad nebūs darbā. Zinu, ka daži ņems rokā motociklu un skries pa galvu un kaklu. Tāpēc jābūt modriem, lai dzīvi un veseli satiktu savus klases biedrus nākamajā klasē.” Izpilddirektors uzsvēra, ka pašvaldība no savas puses darīs visu, lai saglabātu skolas laukos, jo tās ir pamats arī pagastu un novada tālākai attīstībai. “Ja atļausim aizvērt skolas un pazaudēt bērnus, tad pazaudēsim arī laukus un to vidi, kurā esat pieraduši dzīvot.”

Lai arī skolēnu skaits skolā sarūk, skola spēj noturēt zināšanu līmeņa latiņu gana augstu. Apkopojot aizvadītā mācību gada rezultātus, vidējais zināšanu vērtējums skolā kopumā ir 7,46 balles. Augstākais vērtējums ir 9,58 balles, bet zemākais ir 5,58 balles. “Ja kādam skolēnam kaut vienā priekšmetā ir 4 vai 5 balles, viņš tiek automātiski ieskaitīts pietiekama līmeņa kategorijā, tādi ir 38,5% skolēnu, bet optimālā un augstā līmenī tiek ieskaitīti skolēni, kam ir no 6 līdz 10 ballēm mācību priekšmetos, tādi ir 51%,” teica skolas direktore.   

Gluži kā Latvijas hokeja izlase šogad visus pārsteidza ar bronzas medaļu Pasaules hokeja čempionātā, tā Vaboles vidusskola šogad ieguvusi “bronzu” par zināšanu līmeni. Pēteris Dzalbe pasniedza Vaboles vidusskolai pateicību par iegūto 3. vietu olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 3. vietu interešu izglītības darba 2022/2023. mācību gadā vidusskolu grupā. Skola saņēma arī no pašvaldības dāvanā naudas sertifikātu 160 eiro vērtībā, ko skola varēs izmantot savām vajadzībām.

Iespējams, pēdējo gadu šajā skolā tika pasniegta nominācija “Gada skolēns”. Šo nomināciju un naudas balvu saņem skolēni, kam ir teicamas un izcilas sekmes, cieņpilna attieksme pret skolasbiedriem, skolotājiem un skolas darbiniekiem, laba uzvedība, atbildīga dalība interešu pulciņos un aktivitātes konkursos un pasākumos. 1.-3. klašu grupā “Gada skolēna” 2. nomināciju saņēma Zane Brakovska, bet 1. nomināciju – Adriana Cīrule, 4.-6. klašu grupā 2. nomināciju saņēma Marks Andrejevs, bet 1. nomināciju – Māra Kārkliņa, 7.-8. klašu grupā 2. nomināciju saņēma divi skolēni – Miķelis Kārkliņš un Alise Skrindževska, bet 1. nomināciju – Amanda Semjonova. Tika pasniegta arī īpašā nominācija “Gada skolēns”, ko saņēma Aleksandrs Borisovs. Savukārt vidusskolas grupā nomināciju “Gada skolēns” ieguva Marts Vilcāns.

Teksts, foto: Inese Minova

Līgo svētki Bebrenē