Pasniegtas “Sēlijas sudraba 2023” balvas

AKTUĀLI

21. oktobrī notika trešais Sēlijas nevalstisko organizāciju forums Medumos. Forumā tika apskatīti jautājumi par Sēlijas vēsturiskās zemes attīstību un nevalstisko organizāciju nozīmi Sēlijas attīstībā. Paneļdiskusijā, kurā piedalījās pašvaldību pārstāvji, dabas aizsardzības un tūrisma eksperti, izvērtēja Sēlijas militārā poligona nozīmi Sēlijas attīstībā, vai lauksaimniecības un mežu teritorijas ir vai nav vietējās kopienas resurss, kā arī tika pievērsta uzmanība jautājumiem par dažādu pakalpojumu pieejamību Sēlijā.

Foruma noslēdzošajā daļā notika Sēlijas aktīvāko iedzīvotāju apbalvošana, kas tika izvirzīti konkursam “Sēlijas sudrabs”. Konkursā tika godināti Sēlijas ļaudis, kas darbojas un attīsta kādu no Sēlijas mazajām vietām.

Konkursa “Sēlijas sudrabs” patrons Jānis Subatiņš sveica pasākuma apmeklētājus un “Sēlijas sudraba” nominantus: “”Sēlijas sudraba” komanda ir liela un ļoti daudzpusīga, un atbalstītāji arī ir. Sēlijai vajag, lai tāpat kā šogad dziesmu svētkos, hokejā un basketbolā – būtu šī saspēle, drosme, precizitāte un daudzas citas īpašības, kas ir komandā. Šodien visiem vēlu smaidu, kā arī paldies visiem komandas dalībniekiem, līdzjutējiem, pieteicējiem!”

Sveicam Augšdaugavas novada iedzīvotājus, kuri saņēma pateicības:

Ārija Gruberte no Bebrenes, pieteicējs Bebrenes pagasta pārvalde,

Ilga un Miervaldis Brodovi no Eglaines, pieteicēja Māra Multiņa,

Sofija Mole no Silenes, pieteicēja Inga Krekele,

Diāna Mikulāne no Medumiem, pieteicēja Anita Drozdova,

Jānis Balodis no Eglaines, pieteicēja Valija Bogdāne,

Mārtiņš Balodis no Subate, pieteicēja Valija Bogdāne,

Modris Rutkovskis no Subates, pieteicēja Valija Bogdāne.

Pagājušā “Sēlijas sudraba” galvenās balvas ieguvējas Valentīna Malaševska un Inga Krekele teic: “Mēs esam lepni, ka mūsu mīļajā Sēlijā dzīvo tādi gudri, radoši, strādīgi un visnotaļ interesanti cilvēki. Mēs novēlam viņiem, lai apkārtējo cilvēku labie vārdi ceļ viņu pašapziņu, dod viņiem enerģiju un spēku turpināt iesākto darbu. Mēs visi zinām, ka dažreiz neko negribas darīt, bet jādara. Lai cik grūti dažreiz būtu, lai viņiem nepazūd ticība tam, ko viņi dara. Mēs lepojamies gan ar nominantiem, gan ar visiem sēļiem, mēs visi kopā esam spēks.” “Mēs pilnīgi noteikti visi kopā esam spēks, un tā galvenās balvas saņemšana ir tāds ļoti saviļņojošs brīdis, bet tai pat laikā tas uzliek ļoti lielu atbildību, lai šo balvu tālāk nestu un lai neapstātos pie sasniegtā. Lai nākamajās “Sēlijas sudraba” ceremonijās mēs aizvien vairāk un vairāk redzētu šīs lielās balvas un mirdzētu kā sudraba pērlītes visā Sēlijā.”

Galveno balvu “Sēlijas sudrabs” 2023. gadā ieguva Inese Baravika no Kalkūnes pagasta, Lidija Ozoliņa no Pilskalnes pagasta pie Neretas un Inita Lāce no Leimaņu pagasta.

Apsveicam!

Teksts, foto: Māra Multiņa

Atpūtas pēcpusdiena senioriem